Σημαντικές ειδήσεις

ΠΕΔΜΕΔΕ: Προτάσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα υλικά κατασκευής

H Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας τη δυσκολία να ολοκληρωθούν τα υφιστάμενα δημόσια έργα λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων της τιμής των υλικών κατασκευής, αλλά και των ελλείψεων που έχουν δημιουργηθεί σε δομικά υλικά και εξοπλισμό λόγω της ρωσοουκρανικής σύρραξης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν κονδύλια έργων.

Σε επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωσταντίνο Καραμανλή, με κοινοποίηση στον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Υποδομών κ. Γεώργιο Καραγιάννη, η ΠΕΔΜΕΔΕ προτάσσει άμεσες λύσεις που θα λειτουργήσουν ως πυροδοτικοί μηχανισμοί για τη συνέχιση των έργων και αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι Υπουργοί, σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων πρόσφατων επιστολών μας, που θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης των υφιστάμενων δημοσίων έργων λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των τιμών των υλικών, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνθήκες εκτέλεσης που βιώνουν οι εργολήπτες, υπάγονται πλέον σε καθεστώς ανωτέρας βίας, καθώς ήταν αδύνατον να προβλεφθούν τα γεγονότα αυτά κατά τη σύνταξη και υποβολή οικονομικών προσφορών.

»Η εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε την ήδη δύσκολη κατάσταση που είχαν δημιουργήσει οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, και πλέον παρατηρείται έλλειψη απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των έργων.

»Οι επελθούσες μεταβολές στις τιμές των υλικών καθιστούν άκρως προβληματική έως αδύνατη τη συνέχιση των εκτελούμενων έργων, επιφέρουν αδυναμία κατάρτισης συμβάσεων για υποβληθείσες προσφορές, καθώς και αποφυγή υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών στους επικείμενους διαγωνισμούς έργων, ενώ είναι σαφές ότι η πρόσφατη προσπάθεια με το μηχανισμό αναθεώρησης τιμών δεν είναι ρεαλιστική, διότι δεν καλύπτει παρά στο ελάχιστο τις τεράστιες αυξήσεις των πρώτων υλών και υλικών.

»Τα έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον είναι πολυάριθμα και οι προϋπολογισμοί τους μεγάλοι, γεγονός που σημαίνει ότι η μη οριστική επίλυση του προβλήματος με δεδομένα που να ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς, εγκυμονεί κινδύνους απώλειας κονδυλίων και διακοπής υλοποίησης των έργων με ολέθριες συνέπειες για την εθνική οικονομία.

»Κατόπιν των ανωτέρω, και για να επέλθει η ισορροπία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να ομαλοποιηθεί η εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, σε ανάθεση και εκτέλεση, η Ένωσή μας προτείνει τα κάτωθι προσωρινά μέτρα:

  1. Άμεση επαναφορά του θεσμού της αναθεώρησης σε πλήρη μορφή.
  2. Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής των δημοσίων έργων, καθώς και συμπληρωματική έκδοση συντελεστών που αφορούν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5983Β/2021).
  3. Η άσφαλτος να εμπεριέχεται στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων ως ξεχωριστό κονδύλιο και η αξία της να υπολογίζεται απολογιστικά, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχη περίοδο πετρελαϊκής κρίσης με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1283 Β/2014).
  4. Άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.
  5. Νομοθετική παρέμβαση για:
  • Παράταση για συγκεκριμένο διάστημα όλων των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβάσεων.
  • Δυνατότητα αναστολής, εκ μέρους του αναδόχου, εκτελούμενων εργασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Δυνατότητα αναστολής υπογραφής νέων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Εξαιρετική δυνατότητα διάλυσης των υφιστάμενων συμβάσεων στην περίπτωση που οι προϋπολογισμοί των έργων αυξηθούν, λόγω της ενσωμάτωσης στα έργα των υλικών που έχουν ραγδαία ανατιμηθεί, άνω του ποσοστού του 18%.
  1. Να αναζητηθεί τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 388).

»Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την υπ’ αριθμ. 33/2004 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (με αριθμ. πρωτ. Δ17α/02/137/ΦΝ 437/2004), στην παρ. 6 της οποίας αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατασκευής έργων με ειδικές συνθήκες, δηλαδή όπως οι σημερινές, θα πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές.

»Κύριοι Υπουργοί, δεδομένου ότι –όπως και οι ίδιοι σε δημόσιες τοποθετήσεις σας συνομολογείτε– είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσεως που θα βοηθήσει στην εθνική ανάπτυξη, πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία υιοθετώντας τις προτάσεις μας ή οποιαδήποτε άλλη κρίνετε πρόσφορη για την ομαλή εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής ζημίας και του αφανισμού των εργοληπτών δημοσίων έργων».

Ελέγξτε επίσης

Οι σεισμοί στην Θεσσαλία και η απόκριση των κατασκευών (Α’μέρος)

Οι καταγραφές των σεισμικών διεγέρσεων στην Θεσσαλία και η σχέση τους με την απόκριση κάθε …

Τα Περιοδικά μας