Σημαντικές ειδήσεις

Δείτε το διαφημιστικό σποτ της Ascen.tec | Τεχνολογίες Ανελκυστήρων

Δεί­τε το τη­λε­ο­πτι­κό σποτ της 2ης διε­θνούς έκ­θε­σης «Ascen.tec | Τεχνολογίες Ανελκυστήρων» η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2022, στο εκ­θε­σια­κό κέ­ντρο MEC στην Παια­νία.

Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο

Ελέγξτε επίσης

Την Άνοιξη του 2023 η 1 η διεθνής έκθεση Ergo.tec / Μηχανήματα Έργων

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις του κλάδου των μηχανημάτων έργων και δεδομένης της γενικότερης δύσκολης συγκυρίας …

Τα Περιοδικά μας