Το έτοιμο σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα, για να γίνει «έτοιμο», χρειάζεται σκυροδέτηση, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο, ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι πιστοποιήσεις που αφορούν τα εργοστάσια παραγωγής και του σχετικού εξοπλισμού.

 

Του κ. Γιώργου Βλάχου*

 

Το έτοιμο σκυρόδεμα έχει αρκετές και διαφορετικές ονομασίες στις ευρωπαϊκές χώρες:

– Οι Άγγλοι το αποκαλούν «Ready Mixed Concrete», που σημαίνει «έτοιμο αναμειγμένο σκυρόδεμα».

– Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν τη φράση «Beton Pret a l’ Emploi» («σκυρόδεμα έτοιμο προς χρήση»).

– Οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τον όρο «Fresche Beton» («νωπό σκυρόδεμα»).

– Οι Ιταλοί το ονομάζουν «Calcestruzzo Pronto all’ Uso» («σκυρόδεμα έτοιμο προς χρήση»).

 

Υλικά σκυροδέματος

 

Το σκυρόδεμα που παραδίδεται στο εργοτάξιο είναι αναμειγμένο, νωπό και έτοιμο για χρήση, αλλά δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί «έτοιμο». Περιέχει τσιμέντο, αδρανή και νερό, ενώ πρέπει φυσικά να προστεθούν ρευστοποιητές, επιβραδυντές, στεγανωτικά μάζας, χρωστικές και πολλά άλλα.

Η παραγωγή σκυροδέματος δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, και για το λόγο αυτό απαιτεί επιστημονική μελέτη – επίβλεψη, επαγγελματική εφαρμογή και επιστάμενο έλεγχο. Για αυτό τα υλικά, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι πιστοποιημένα με σήμανση προϊόντος CE mark, ενώ το σκυρόδεμα δεν μπορεί να έχει παρόμοια σήμανση, για το λόγο ότι δεν αποτελεί τελικό προϊόν. Είναι νωπό και θα είναι τελικό προϊόν ως σκληρυμένο, που «πιστοποιείται» με δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους.

Η μονάδα παραγωγής του νωπού σκυροδέματος πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO, αλλά η πιστοποίηση αυτή αφορά τις διαδικασίες παραγωγής και όχι το προϊόν που παραδίδεται.

 

Εργασίες σκυροδέτησης

 

Ο εκάστοτε επιβλέπων μηχανικός σε κάθε έργο οφείλει να ακολουθήσει μια σειρά εργασιών που αφορούν αποκλειστικά το σκυρόδεμα, ώστε από νωπό να γίνει σωστά σκληρυμένο. Μερικές από αυτές τις εγασίες είναι οι εξής:

-Έγκριση έναρξης της σκυροδέτησης (καιρικές συνθήκες κλπ.).

-Έλεγχος για την εφαρμογή – τήρηση όλων των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

-Παραλαβή του νωπού σκυροδέματος (δελτίο αποστολής με καταγραφικό).

-Τυχόν προσθήκη προσθέτων – προσμείκτων σκυροδέματος.

-Σωστή λήψη δοκιμίων στην έξοδο της βαρέλας.

-Σωστή φύλαξη δοκιμίων και αποστολή τους εγκαίρως σε εργαστήριο ελέγχου.

-Άντληση σκυροδέματος από πιστοποιημένη αντλία (πρέσα).

-Έγχυση σκυροδέματος στα καλούπια από το ακροφύσιο του δικτύου αντλίας.

-Διάστρωση σκυροδέματος από το εργατοτεχνικό προσωπικό.

-Δόνηση σκυροδέματος από το χειριστή του δονητή.

-Επιπέδωση / επιμέλεια τελικών επιφανειών σκυροδέτησης.

-Μέτρα προστασίας σκυροδέματος από ακραίες καιρικές συνθήκες.

-Παρακολούθηση «ωρίμανσης» σκυροδέματος.

-Συντήρηση σκυροδέματος.

-Έγκριση αφαίρεσης ξυλότυπων και μεταλλότυπων.

 

Πιστοποιήσεις

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι υποχρεώσεις του μηχανικού είναι αρκετές, και είναι ακατόρθωτο να κάνει όλες αυτές τις δουλειές μόνο ένας άνθρωπος. Για αυτό το λόγο υπάρχει μια σειρά πιστοποιήσεων τις οποίες πρέπει να διαθέτουν:

  • Η μονάδα σκυροδέματος (Factory Production Control [FPC]).
  • Τα μηχανήματα / και τον σχετικό εξοπλισμό έργου (CE mark).
  • Οι χειριστές / εφαρμοστές όλων των ειδικοτήτων.

Η τεχνογνωσία, οι κανονισμοί, καθώς και η επαγγελματική επάρκεια των Ελλήνων τεχνικών έχουν δώσει εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμπεριφορά των κτιρίων στην τόσο σεισμογενή χώρα μας.

Ωστόσο, όλα όσα αναφέραμε παραπάνω, δεν μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στην επάρκεια και στο φιλότιμο όλων των συντελεστών. Στο επόμενο τεύχος θα δώσουμε έμφαση σε περισσότερες λύσεις με λεπτομερείς προτάσεις ανά τομέα, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας σε ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας που μας αφορούν όλους.

 

*O κ. Γιώργος Βλάχος είναι ειδικός ανάπτυξης  επιχειρήσεων, πρώην γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ), πρώην γενικός διευθυντής του ομίλου εταιρειών της ΑΓΕΤ «Ηρακλής» / Lagarge Group και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hellamat AΒΕΜΕ / Lafarge Group.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

ΜB CRUSHER: Διαλογή υλικών σε λίγα απλά βήματα

Πώς τα περιστροφικά κόσκινα MB Crusher μπορούν να διευκολύνουν στην ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών και …

Τα Περιοδικά μας
WordPress Ads