Μηχανήματα θραύσης αδρανών υλικών: Η άριστη λύση για τη μείωση του κόστους στη μεταφορά υλικών

Ο περιορισμός των λατομικών χώρων, παρά τη συρρίκνωση της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της προμήθειας αδρανών υλικών για τα έργα και τις υποδομές που πρέπει να γίνουν.

Για να μπορέσει η χώρα μας να γίνει πύλη εισδοχής αγαθών και διανομής τους στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, χρειάζεται να δημιουργηθούν αρκετές ακόμα υποδομές, όπως αποθηκευτικοί χώροι, οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες κτλ.

Επίσης η διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης είναι ένα θέμα που χρήζει άμεσης προτεραιότητας, μια και η αλόγιστη οικιστική παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον έχει οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτό και στην ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτό τον τομέα η λύση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, με τη μορφή των αυτοκινούμενων μονάδων θραύσης, διαλογής και ανακύκλωσης.

Τα μηχανήματα θραύσης, διαλογής και ανακύκλωσης είναι μια άριστη λύση που συμβάλλει στη μείωση του κόστους, είτε αυτό είναι στη μεταφορά των υλικών, είτε στην αρχική δαπάνη μιας έναρξης ενός λατομικού χώρου, είτε ακόμα και στην ανανέωση μιας υπάρχουσας λατομικής άδειας.

Η λύση των μηχανημάτων θραύσης έχει ελάχιστο αν όχι μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πέραν της αρχικής τροφοδοσίας τους με υλικά. Η ευελιξία στην τοποθέτηση και τη διαχείρισή τους τα κάνει ιδανικά για τον περιορισμένο χώρο εντός αστικών κέντρων, ενώ η αυξημένη δυνατότητα παραγωγής τα τοποθετεί στην κορυφή ακόμα και για έργα εκτός αστικών κέντρων.

Τα μηχανήματα θραύσης αδρανών υλικών, ανάλογα με τα μηχανικά τους μέρη, χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν θραυστήρες με:

  • 1 σταθερή και 1 κινητή σιαγόνα.
  • 1 σταθερή και 1 κινητή σιαγόνα, 2 βάκτρα, μεγάλο σφόνδυλο, στροφαλοφόρο άξονα και διωστήρα.
  • 1 σταθερή και 1 κινητή σιαγόνα, 1 βάκτρο και στροφαλοφόρο άξονα.
  • Κολουροκωνικό κώνο (στη θέση της σταθερής σιαγόνας) και ανεστραμμένος κώνο (στη θέση της κινητής σιαγόνας), σφαιρικό έδρανο αναρτήσεως του κινητού κώνου, χιτώνιο, ζεύγος κωνικών οδοντωτών τροχών.
  • Παραλλαγή του κρουστικού σιαγονοφόρου θραυστήρα, με κινητό και σταθερό κώνο.
  • 1 τύμπανο με πακτωμένους κρουστήρες και σταθερές πλάκες θραύσεως.
  • 1 τύμπανο με αρθρωτά σφυριά, σταθερές πλάκες θραύσης και εσχάρα.
  • 2 στρεφόμενα με αντίθετη φορά τύμπανα.
  • Τύμπανα άλεσης.

Δεδομένου ότι διάφορα τεχνικά έργα παλαιότερων δεκαετιών έρχονται στο τέλος της ζωής τους ή στέκουν εμπόδιο στην ανάπτυξη πιο μεγαλόπνοων έργων, η διαχείριση των υλικών κατεδάφισής τους με τη διαδικασία της ανακύκλωσης απαιτεί αυτοκινούμενες μονάδες ανακύκλωσης.

Οι αυτοκινούμενες μονάδες μπορούν να διατεθούν και στα νησιά της χώρας μας, χάρη στην ευελιξία κατά τη χρήση τους και τη λιγότερη απαιτούμενη δαπάνη σε σχέση με άλλες λύσεις.

Σημειωτέον ότι τα νησιά μας χρειάζονται υποδομές όχι μόνο για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και για την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των μόνιμων κάτοικων τους.

Η ευελιξία στη διαμόρφωση των μονάδων παραγωγής και το πλήθος των εξαρτημάτων που τοποθετούνται στα μηχανήματα τα καθιστούν χρήσιμα και πέρα από τις λατομικές εργασίες, μετατρέποντάς τα σε μεταλλευτικές μονάδες που είναι ικανές να διαχειριστούν οποιονδήποτε όγκο και σε οποιοδήποτε χρονικό περιθώριο.

Για τους παραπάνω λόγους, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές έργων προτιμούν πλέον σήμερα μια πιο ευέλικτη και οικονομική λύση στον τομέα παραγωγής, διαχείρισης ή ανακύκλωσης αδρανών υλικών, την οποία προσφέρουν οι κινητές μονάδες θραύσης αδρανών υλικών.

Ελέγξτε επίσης

Στατικές επεμβάσεις σε μνημεία συμβατές με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση

Έλεγχοι, διαγνωστικοί καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι, γεωτεχνικές έρευνες, καθώς και εργασίες αποκατάστασης σε κτίρια …

Τα Περιοδικά μας