Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤεχνικά ΆρθραΗ πυροπροστασ...

Η πυροπροστασία στην Ελλάδα σήμερα

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος –και από νομοθετική άποψη– όσον αφορά την προστασία των κτιρίων από τις πυρκαγιές. Σημαντική είναι η συνεισφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.), το οποίο μέσα από τη διοργάνωση εξειδικευμένων συνεδριών ενημερώνει και παρέχει προτάσεις και λύσεις σχετικά με την πυροπροστασία των κτιρίων.

Του δρ. Γιάννη Κοντούλη*

H Ελλάδα έχει ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί –συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες– αυξημένη πυροπροστασία των κατασκευών.

H ελληνική νομοθεσία έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα με τον «κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων» του 2018 (ΠΔ 421/2018), με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από τότε αλλά και με τον «κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» που εκδόθηκε το 2022 (ΦΕΚ Β/24-5-2023/3475).

Επιπλέον, σχετικά με τον κανονισμό αυτό έχει εκδοθεί στις 9 Ιουνίου 2023 εγκύκλιος επιστολή από το Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών της Πυροσβεστικής που υπενθυμίζει τις απαιτούμενες ενέργειες και τις ημερομηνίες εφαρμογής τους.

Μια σημαντική πρόοδος που επιτεύχθηκε με τον κανονισμού του 2018 ήταν η χρήση της ταξινόμησης των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά (υποχρεωτική με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2016/364 της επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2015). Η αγορά έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες για αυξημένη πυροπροστασία και μάλιστα πολύ νωρίτερα, δεδομένου ότι η ταξινόμηση ήταν ήδη σε ισχύ με τον Κανονισμό αρ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων που συμβάλλουν είτε στην ενεργητική είτε στην παθητική πυροπροστασία, ενώ οι παραγωγοί φροντίζουν να πιστοποιήσουν πυράντοχα προϊόντα τους, ώστε αυτά να είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Υπάρχουν όμως και ελλείψεις. Ενώ ο κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων του 2022 θεσμοθετεί μηχανισμό ελέγχου, ο κανονισμός του 2018 δεν προβλέπει τέτοιο μηχανισμό. Επιπλέον, δεν υπάρχει ακόμη μηχανισμός ελέγχου για τα πιστοποιημένα προϊόντα που αναφέραμε παραπάνω.

Άλλη σημαντική εξέλιξη με τον κανονισμό του 2018 ήταν ο ορισμός του ψηλού κτιρίου (αυτό που υπερβαίνει τα 23 μέτρα πάνω από τον όροφο εκκένωσης), με ελάχιστη απαίτηση ως προς την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά της εξωτερικής επένδυσης Α2-s1d0, ανεξαρτήτως χρήσης και απόστασης από τα όρια του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και πολλά άλλα μέτρα που αφορούν τα ψηλά κτίρια και που δεν αναφέρονται. Είναι σημαντική λοιπόν η έλλειψη κανονισμού που να καλύπτει τα ψηλά κτίρια, τα οποία έχουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

Ακόμη και για χαμηλότερα κτίρια, είναι σαφής η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τις πυροφραγές με άκαυστα υλικά σε ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (External Thermal Insulation Composite System [ETICS]), δεδομένου ότι στις περισσότερες νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών έχει καθοριστεί το συγκεκριμένο πλαίσιο.

ΤΟ ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση όσον αφορά την πυροπροστασία στην Ελλάδα γίνεται όλο και καλύτερη, όπως έχει δειχθεί στα προηγούμενα συνέδρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.), το οποίο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και για την εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων πυροπροστασίας και στην υιοθέτηση των  διαθέσιμων λύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το επερχόμενο 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών που διοργανώνει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. στις 5-6 Απριλίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου θα ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην πυροπροστασία των κατασκευών μηχανικοί, κρατικοί λειτουργοί, καθώς επίσης στελέχη εταιρειών σχεδιασμού, ελέγχου και εφαρμογής σχετικών λύσεων.

*Ο δρ. Γιάννης Κοντούλης είναι γενικός διευθυντής της Knauf Insulation και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.).

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WordPress Ads