ΣΑΤΕ: Εκδήλωση για τη σωτηρία των εταιρειών κατασκευής δημοσίων έργων

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων και των προβλημάτων που εξακολουθούν να προκύπτουν στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με στόχο την ανάδειξη των απαιτούμενων μέτρων για το μετασχηματισμό του κλάδου σε ορίζοντα τουλάχιστον 15ετίας , προκειμένου να επιβιώσει.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα η οποία μείωσε τις επενδύσεις στη χώρα μας, έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο των κατασκευών και έφερε τις τεχνικές εταιρείες στα όριά τους.
Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν από το 25% του ΑΕΠ το 2007 σε μόλις 12,6% του ΑΕΠ το 2017 (σε απόλυτα μεγέθη η μείωση ήταν από ? 60,5 δισ. το 2007 σε ? 22,4 δισ. το 2017).
Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επενδύσεων στις κατασκευές επί των συνολικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου υποχώρησε από 56% το 2007 σε 36% το 2017, δηλαδή οι επενδύσεις στις κατασκευές συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες στην πραγματικότητα κατέρρευσαν (από ?25,2 δισ. το 2007 σε ?1 δισ. το 2017), σε αντίθεση με τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν πολύ λιγότερο (από ?8,9 δισ. σε ?7,1 δισ.).
Αναπόφευκτη συνέπεια της διαρκώς συρρικνούμενης δραστηριότητας ήταν η μείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3η – 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) κατά 40%.
Από τις 712 εταιρείες που υπήρχαν το 2004, έφτασαν στις μέρες μας να αριθμούν τις 425.
Οξύ πρόβλημα αντιμετωπίζει πλέον ο κλάδος από τις ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και παράλογων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που θέτουν φραγή στον ανταγωνισμό, αλλά και την γενίκευση του φαινομένου δημοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης που περιορίζει κατά πολύ το εύρος των συμμετεχουσών εταιρειών.
Για να βρεθεί λύση στα μείζονα αυτά θέματα, απαιτείται η συνεργασία τόσο των συναρμόδιων ανεξάρτητων αρχών, του υπουργείου, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, αλλά και του τεχνικού και του εργοληπτικού κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης προκειμένου να φέρει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους, και αφού επισημανθούν τα προβλήματα, να καταγραφούν οι προτάσεις για την επίλυσή τους.
Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων αποτελεί μονόδρομο για την εξέλιξη του κλάδου, σύμφωνα με το ΣΑΤΕ.

Ελέγξτε επίσης

Ολοκληρώθηκε η υπόγεια σιδηροδρομική σήραγγα στο Δερβένι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης του υπογείου σιδηροδρομικού τμήματος στο Δερβένι, που εκτείνεται κάτω από το …