ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ: Συμβόλαια συντήρησης μηχανημάτων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε συνεργασία με την Komatsu,  προσφέρει για τους κατόχους μηχανημάτων έργου Komatsu που απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας τους, μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που είναι τα Συμβόλαια Συντήρησης.

Με τα συμβόλαια αναλαμβάνουμε την συντήρηση του μηχανήματος για τα service κάθε 500, 1.000, 1.500 και 2.000 ωρών λειτουργίας. (Σύμφωνα με το επίσημο Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης του Κατασκευαστή)

Η εφαρμογή του συμβολαίου προϋποθέτει ότι οι συντηρήσεις και οι επισκευές  του μηχανήματος γίνονται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή και η πρόσβαση στο μηχάνημα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Komatsu.

Οι πελάτες θα έχουν προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στα ανταλλακτικά και σταθερή χρέωση εργατοώρας.

 

Ελέγξτε επίσης

«Άνθρωπος 4.0»: Το νέο βιβλίο του Δημητρίου Λακασά, CEO της Olympia Electronics

«Άνθρωπος 4.0» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του CEO της Olympia Electronics A.E., κ. Δημητρίου …

Τα Περιοδικά μας