Μάκης Κουντούρης: Ο «χείμαρρος» των εκκρεμών θεμάτων που πνίγει το επάγγελμα

Ο πρόεδρος του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος» (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.) κ. Μάκης Κουντούρης μίλησε αποκλειστικά στο περιοδικό «ΕΘ» για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τεχνικά επαγγέλματα από την εργοδοτική αυθαιρεσία, για την ατιμώρητη «αδήλωτη» εργασία και για την αναποτελεσματικότητα των ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Μεταξύ άλλων τόνισε την αναγκαιότητα των μέτρων ασφαλείας και προστασίας της υγείας των επαγγελματιών κατά την εργασία, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας από την πλευρά της πολιτείας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην παρέμβαση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος όσον αφορά την κατασκευή του ξύλινου ικριώματος που είχε τοποθετηθεί στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης Αθηνών, ενώ έστειλε ελπιδοφόρο μήνυμα στις επιχειρήσεις μιλώντας για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και τη συνεργασία του Συνδέσμου με την ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.
για την πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Κύριε Κουντούρη, πείτε μας λίγα λόγια για το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος» (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.). Πότε ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και ποιος είναι ο ρόλος του;

– Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος ιδρύθηκε το 2011 και λειτουργεί υπό τη νομική μορφή σωματείου – πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης. Σκοπός του Συνδέσμου, μεταξύ των άλλων, είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη του κλάδου των επαγγελματιών ικριωμάτων, η καταπολέμηση των παραβατικών φαινομένων, καθώς και η δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού ανταγωνισμού.

-Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την ορθή τοποθέτηση ικριωμάτων; Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να πληρούνται σχετικά με τις πιστοποιήσεις;

– Οι γενικές απαιτήσεις, κυρίως για ικριώματα όψεως, είναι οι παρακάτω:
1. Η επαρκής αντοχή.
2. Η ασφαλής πρόσβαση προς το ικρίωμα από κλίμακες ανόδου σε κάθε επίπεδο εργασίας.
3. Η προστασία έναντι πτώσης ή/και κύλισης με
προστασία των ελεύθερων πλευρών.
4. Το επαρκές δάπεδο εργασίας που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 εκατοστά για κοινές εργασίες.
5. Η ελαχιστοποίηση του χάσματος μεταξύ όψης εργασίας και δαπέδου εργασίας, το οποίο
χάσμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30cm.

Το πρόβλημα στα ικριώματα εγχώριας παραγωγής είναι ότι πολύ συχνά δεν συνοδεύονται
από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, καθώς δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα συναρμολογούμενα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να φέρουν εγχάρακτη σήμανση του εργοστασίου κατασκευής τους, του τύπου ή αριθμού σειράς τους και του έτους παραγωγής τους, καθώς και να συνοδεύονται από τις οδηγίες ανέγερσής τους.

Όσον αφορά τα εισαγόμενα ικριώματα, για κάθε τύπο σκαλωσιάς πρέπει να κατατίθεται τεχνικός φάκελος (με τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης κ.ά.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για τη νόμιμη διάθεση στην αγορά των εν λόγω ικριωμάτων.

-Στα τεχνικά επαγγέλματα καταγράφεται η ανάπτυξη μιας «δευτερεύουσας αγοράς εργασίας», η λεγόμενη «αδήλωτη» εργασία. Παρατηρείτε στον κλάδο σας περιστατικά αδήλωτης απασχόλησης, και
αν ναι, σε τι ποσοστό;

– Πιο συχνό είναι το φαινόμενο της «υποδηλωμένης» εργασίας, η οποία καλπάζει δυστυχώς και στον κλάδο μας και όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού, αλλά υπονομεύει και τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2019, έτος ανάκαμψης του οικοδομικού κλάδου, ο αριθμός των ατυχημάτων που σχετίζονταν με σκαλωσιά και που είδαν το φως της δημοσιότητας ανήλθε σε 23. Από αυτά τα 6 ήταν θανατηφόρα, ενώ άλλα 6 άφησαν
πίσω τους σοβαρά τραυματισμένους εργαζόμενους.

Η αδήλωτη εργασία αποτελεί μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού στην επιχειρηματικότητα;

– Φυσικά! Όταν ένας εργοδότης είτε δεν προβαίνει σε μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (κάτι που συνιστά αδήλωτη εργασία) είτε καταβάλλει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές (κάτι που συνιστά υποδηλωμένη εργασία), έχει ως αποτέλεσμα ένα μειωμένο εργοδοτικό κόστος. Με αυτό τον τρόπο, του δίνεται η δυνατότητα προσφοράς μειωμένης τιμής στον πελάτη. Ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αλλαγή σε αυτό που ζητάει ο πελάτης. Το τελικό κόστος συνεχίζει να αποτελεί το βασικό παράγοντα επιλογής συνεργάτη, αλλά παράλληλα ο πελάτης αναζητά την καλή συνεργασία, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του όσο πιο σύντομα και σωστά γίνεται, χωρίς να αναλώνει τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο του σε κακές συνεννοήσεις.

Τι μέτρα έχει λάβει η πολιτεία για την καταπολέμηση του φαινομένου; Πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας;

– Η πολιτεία προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει να καταπολεμήσει το φαινόμενο, αλλά δυστυχώς δεν αρκεί αυτό. Είναι μεγάλο το εύρος της παραβατικότητας στον οικοδομικό κλάδο, αλλά πολύ συγκεκριμένο το είδος των παραβάσεων όσον αφορά τα ικριώματα. Ως «Σύνδεσμος Επαγγελματιών
Ικριωμάτων Ελλάδος» δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε ημερίδες ενημέρωσης όχι μόνο των μηχανικών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και των μηχανικών που απασχολούνται ενεργά στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να εξειδικεύσουμε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή τους.

Μιλήστε μας για την παρέμβαση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος στο Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή του ξύλινου ικριώματος που είχε τοποθετηθεί στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης.

– Η παρέμβασή μας αφορούσε καθαρά το τεχνικό τμήμα της κατασκευής του συγκεκριμένου ικριώματος, το οποίο δεν πληρούσε τις γενικές απαιτήσεις. Φυσικά δεν ήταν πολιτικά καθοδηγούμενη παρέμβαση, όπως κάποιοι βιάστηκαν να μας κατηγορήσουν. Συγκεκριμένα, το ξύλινο ικρίωμα που είχε εγκατασταθεί στο Βόρειο Τείχος της Ακρόπολης Αθηνών:
-Είχε ύψος άνω των δέκα μέτρων, και συνεπώς δεν επιτρεπόταν η ανέγερσή του.
-Δεν διέθετε ασφαλή τρόπο πρόσβασης προς αυτό, ούτε και καθ’ ύψος από επίπεδο σε επίπεδο.
-Δεν διέθετε ενιαία δάπεδα εργασίας, τα οποία θα έπρεπε να καλύπτουν όλο το πλάτος κάθε φατνώματος, ούτε διέθετε διατάξεις που να επιβάλλουν τον ταυτόχρονο και ομοιόμορφο λυγισμό τους.
-Δεν διέθετε επαρκείς διατάξεις πλαϊνής προστασίας για τους χρήστες του.

-Είχε μεγάλα χάσματα εντός του, από τα οποία ήταν δυνατό να διέλθει άνθρωπος.
-Κατά πάσα πιθανότητα δεν διέθετε μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με αναγνωρισμένο ή/ και ισχύοντα κανόνα, κανονισμό, πρότυπο κλπ. Η όλη προσπάθειά μας είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ξύλινου ικριώματος. Σήμερα, στην ίδια θέση, τοποθετήθηκε ένα ικρίωμα που πληροί τις γενικές απαιτήσεις που παρέθεσα παραπάνω, στη δεύτερη ερώτησή σας.

Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα λειτουργήσει βοηθητικά στον κλάδο σας;

– Προσωπικά πιστεύω ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα βοηθήσει αρκετά και τον κλάδο ικριωμάτων, δεδομένου ότι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της εξωτερικής μόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών είναι η τοποθέτηση ικριωμάτων. Αυτό θα φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερο όφελος στις επιχειρήσεις· και φυσικά περισσότερα έσοδα στο κράτος από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Περιγράψτε μας τη συνολική εικόνα των επαγγελματιών ικριωμάτων μετά την υγειονομική κρίση.

– Στην αρχή της υγειονομικής κρίσης ο όγκος των εργασιών των επαγγελματιών του κλάδου μας σχεδόν μηδενίστηκε, αφού το μέλλον ήταν αβέβαιο και η αποταμίευση φάνταζε ως η καλύτερη επιλογή. Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος έδωσε το δικό του αγώνα για να αναγνωριστεί ο κλάδος μας -οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους- ως ένας από τους πληττόμενους από την πανδημία.
Σήμερα, με εξαίρεση τους συναδέλφους που ασχολούνται με την τοποθέτηση εξεδρών, κερκίδων και γενικά με την τοποθέτηση ικριωμάτων για παντός τύπου εκδηλώσεις, υπάρχει μία βελτίωση του κλίματος. Σε συνέχεια της καραντίνας, γεννήθηκε η ανάγκη βελτίωσης και ανακαίνισης των κατοικιών.
Σίγουρα το πρόγραμμα επιδοτήσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στην ανάκαμψη του κλάδου.

-Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και σκαλωσιές και ποιο είναι το κόστος;

– Ενδεικτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, είναι:
1. Άδεια οικοδομής.
2. Κτηματολογικό απόσπασμα.
3. Δήλωση ανάθεσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση.
5. Τεχνική έκθεση του μηχανικού.
6. Συναίνεση των ιδιοκτητών (όταν πρόκειται για πολυκατοικία).
Το κόστος για την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ 600 και
1.000 ευρώ, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του έργου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος ασφάλισης των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που θα απασχοληθούν στο έργο.

-Κύριε Κουντούρη, κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθούμε στη διεθνή έκθεση για τα μηχανήματα έργων «Ergo.tec», η οποία διοργανώνεται από την εταιρεία «T-Press» το 2021 και έχει στόχο να «ανάψει» τις μηχανές της ελληνικής οικονομίας. Πείτε μας λίγα λόγια όσον αφορά τη συμβολή της έκθεσης στην ανάκαμψη της αγοράς και τη σημασία της για τον κλάδο.

– Έχοντας την εμπειρία από επισκέψεις σε παρόμοιες εκθέσεις που διοργανώνονται στο εξωτερικό, πιστεύω ότι μια τέτοια διεθνής έκθεση στη χώρα μας, όπως η “Ergo.tec”, θα βοηθήσει
πολύ τον τεχνικό κόσμο και θα αναθερμάνει την ελληνική οικονομία. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να πραγματοποιούνταν συχνότερα τέτοιες διεθνείς εκθέσεις στη χώρα μας, καθώς συμβάλλουν όχι μόνο στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου αλλά και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Ελέγξτε επίσης

Ρικάρντο Βιάτζι (CECE): Σας συγχαίρω για την απόφασή σας να διοργανώσετε την Ergo.Tec

H CECE είναι η Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Κατασκευαστικό Εξοπλισμό και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. …

Τα Περιοδικά μας