Κωνσταντίνος Μακέδος : «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ανεβάζει τον πήχη των προσφερόμενων υπηρεσιών»


Ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μακέδος μιλά στα «Ε.Θ.» για την τωρινή κατάσταση του ταμείου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, τα οφέλη από την ένταξή του στο European Association of Guarantee Institutions (A.E.C.M.), τα μελλοντικά σχέδια και για τις κινήσεις που απαιτούνται όσον αφορά την ανάταξη του κατασκευαστικού κλάδου.


– Δύο χρόνια σχεδόν συμπληρώνονται από την ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το νέο ταμείο θεωρείτε ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος;

– Σας υπενθυμίζω ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ιδρύθηκε με το νόμο 4387/2016, με αντικείμενο την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.

Και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, με συλλογικές και υπεύθυνες προσπάθειες, καταφέραμε να μετατρέψουμε μία μέχρι πρότινος απλή –αλλά ουσιαστική και ζωτικής σημασίας– διεύθυνση σε έναν αυτόνομο φορέα, που έχει ως στόχο και στρατηγική επιλογή την ενίσχυση –με κάθε μέσο– των πιστούχων, των Ελλήνων επιστημόνων, της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, και του τεχνικού κόσμου στο σύνολό του.

Η συμβολή του ταμείου στην πραγματική αγορά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής είναι ουσιαστική, κι αυτό αποδεικνύει η έκδοση 50.154 εγγυητικών επιστολών κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του.

Η ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία του, ως καθολικού διαδόχου του τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.Α στον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό τομέα, αποτέλεσε καθοριστική και σωτήρια εξέλιξη. Σε συνθήκες τραπεζικής ασφυξίας, έδωσε και δίνει κρίσιμες ανάσες ζωής στα μέλη του, στηρίζοντας εμπράκτως την επιβίωσή τους, την πραγματική οικονομία και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Οι παθογένειες του παρελθόντος σαφέστατα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα σε μία νύχτα. Παρ? όλα αυτά, με εντατικές συνεργασίες με φορείς και εκπροσώπους της πολιτείας, με τα θεσμικά όργανα του κλάδου μας, καθώς και με διεθνείς φορείς, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλουμε δημιουργικά στην εξυγίανση του κλάδου και της αγοράς. Παράλληλα υιοθετούμε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ρευστότητα, διαφάνεια και όρους ισοτιμίας και υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος όλων.


– Σε ποιο επίπεδο αποδοχής από τα μέλη έχει φτάσει η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που λειτουργεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ποιος είναι ο στόχος σας;

– Tο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., έχοντας εμπεδώσει από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του ότι η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια αποτελούν την ισχυρότερη τροχοπέδη για την «πολυπόθητη» ανάπτυξη, προχώρησε άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Εισαγάγαμε τις εφαρμογές «e-εγγυητικές», «e-εγκυρότητα», και «e-πρωτόκολλο» μέσα στους εννέα πρώτους μήνες λειτουργίας του φορέα, καθώς και τη νέα εφαρμογή «e-διακηρύξεις» εντός του 2018.

Σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4412/2016, δίνεται πλέον η δυνατότητα στον τεχνικό κόσμο και στους Έλληνες επιστήμονες να αναπτυχθούν ισότιμα, αξιοποιώντας όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Η ανταπόκριση των πιστούχων από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας ξεπερνούσε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας πόσο ανάγκη έχει ο κλάδος τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Ο στόχος που έχει τεθεί για την επόμενη τριετία είναι τα ποσοστά ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης να φθάσουν στο 90-95% του συνόλου των αιτημάτων των πιστούχων. Με τις διαρκείς παρεμβάσεις και βελτιώσεις που πραγματοποιούμε, το Ταμείο θα μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο και πλήρη πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να αξιοποιεί όλες τις τεχνολογικές και ψηφιακές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες, προς όφελος των μηχανικών και του τεχνικού κόσμου.

Η χώρα μας και ο κλάδος μας έχουν υποφέρει και εν μέρει εξακολουθούν να υποφέρουν από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πλήττουν άμεσα την πραγματική οικονομία, την υγιή μεγέθυνση, αλλά ακόμα και την επιβίωση των μικρών και μεσαίων εταιρειών και των ελεύθερων επαγγελματιών.


– Υπάρχει σκέψη για ανάπτυξη ειδικών ασφαλιστικών παροχών στους τομείς υγείας και ασφάλειας, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στους κινδύνους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού;

– Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα, δεν καλύπτουν πλήρως τους μηχανικούς.

Παρά τις προόδους που γίνονται προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές τους, το κλίμα παραμένει αρνητικό, καθώς οι υπέρμετρες εισφορές δεν αντιστοιχούν σε καμία περίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες που απολαμβάνουν. Και πάγιο αίτημα του τεχνικού κόσμου είναι μία ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Ως Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διερευνούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα και εταιρείες για τους πιστούχους μας, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.


– Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι πλήρες μέλος του πανευρωπαϊκού φορέα εγγυοδοσίας A.E.C.M. που παρέχει εγγυητικές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι τα μέχρι τώρα οφέλη για τα μέλη σας από την ένταξη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον A.E.C.M.;

– Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντάχθηκε ως πλήρες μέλος του European Association of Guarantee Institutions στις 22 Οκτωβρίου 2018. Στα μέσα Νοεμβρίου είχα συνάντηση με τον επικεφαλής του πανευρωπαϊκού φορέα εγγυοδοσίας κ. Bernhard Sagmeister στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για το State Aid στην Ε.Ε., προκειμένου να εξετάσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούμε να αναπτύξουμε. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό και σίγουρα οι δυνατότητες και τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι ουσιαστικά.

Στον A.E.C.M. συμμετέχουν 48 μέλη, από 32 χώρες. Από την ίδρυσή του, το 1992, έχει παράσχει εγγυητικές επιστολές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο για το 2017, στον A.E.C.M. εκδόθηκαν 3,1 εκατομμύρια εγγυητικές επιστολές, που αντιστοιχούν σε κεφάλαια 40,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ως πλήρες μέλος του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει πλέον τη δυνατότητα ανταλλαγής των βέλτιστων σε διεθνές επίπεδο πρακτικών. Έχει πρόσβαση και συνεχή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο της εγγυοδοσίας, ενώ θα λαμβάνει την απαραίτητη αρωγή σε κάθε θέμα που θα αφορά τα χρηματοδοτικά και οικονομικά όργανα, τα διαρθρωτικά ταμεία και τις κρατικές ενισχύσεις.

Κυρίως διαθέτει πλέον άμεση και διεθνή θεσμική εκπροσώπηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο.Ο.Σ.Α. (OECD) και Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι αυτονόητο ότι μία τέτοια συνεργασία αναμένεται να δώσει ώθηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα, και προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουν οι προσπάθειές μας.


– Ο κατασκευαστικός κλάδος κάλυπτε στο παρελθόν το 9% του ΑΕΠ, ποσοστό που έχει πέσει σήμερα στο 2%. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κινηθεί ανοδικά ο κλάδος κάτω από τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες; Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν;

– Το οικονομικό κλίμα κατά το 2017 υπήρξε σταθεροποιητικό και σταδιακά βελτιούμενο. Το 2018 η οικονομία συνεχίζει για πέμπτο συνεχές τρίμηνο να διευρύνεται, με θετική μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ 2,3% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία βάση. Ειδικότερα, υπολογίζεται αναλογικά ότι για κάθε 1% μεταβολή του ΑΕΠ υπάρχει μια θετική συσχέτιση της τάξης του 3% με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Παρ? όλα αυτά, δυστυχώς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μία περίοδο που παρά τα σημάδια αδιαμφισβήτητης βελτίωσης, παρατηρούμε σημαντικές επιχειρήσεις να συνεχίζουν να μεταναστεύουν από την Ελλάδα, όπως επίσης και νέοι επιστήμονες, ενώ η ανεργία –παρά τη μείωσή της– παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη.

Δεν είναι λίγες οι εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεχίζουν να δίνουν σκληρό –και πολλές φορές άνισο– αγώνα επιβίωσης. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι γνωστά: υψηλή φορολογία μέσα σε ένα ασαφές φορολογικό σύστημα, τραπεζική ασφυξία, αδιαφάνεια, διαφθορά, γραφειοκρατία, τραγικές καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομίας, έλλειψη ρευστότητας.

Ταυτόχρονα όμως, εάν δεν φροντίσουμε οι ίδιοι, ως τεχνικός κόσμος, για τα του οίκου μας, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν και τίποτα να μας σώσει, καθώς η αυτοδέσμευση και η αυτορρύθμιση είναι ενδείξεις ευφυΐας και προϋποθέσεις επιβίωσης του κλάδου.

Εντός του συγκεκριμένου οικονομικού περιβάλλοντος και κατά το τρέχον έτος 2018, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί σταθερά έναν αξιόπιστο αναπτυξιακό πυλώνα, ενισχύοντας έμπρακτα τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Διαβεβαιώνουμε ότι στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι σημαντικά και οι ταμειακές ροές είναι ισχυρές, παρόλο που δεν έχει μεταφερθεί –παρά τα σχετικά βήματα έως σήμερα– η εκ της συστάσεώς του αναγκαία περιουσία, που είναι περιουσία των Ελλήνων μηχανικών.

Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να προχωράμε σε διεκδικήσεις για τους Έλληνες μηχανικούς, για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ισχυρό Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σημαίνει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για όλους.

Ελέγξτε επίσης

Γκέιρ Γκούλε (UEG): Η σκαλωσιά θα ξεπεράσει την κρίση που δημιούργησε η πανδημία

Τα «Εργοταξιακά Θέματα» ήρθαν σε επαφή με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης των Ευρωπαίων Εργολάβων της …

Τα Περιοδικά μας