Αρχεία ετικετών:βιώσιμης ανάπτυξής του

Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών: Ο στρατηγικός ρόλος και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Για να θεραπευθούν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους και της οικονομίας, είναι αναγκαίες δραστικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο των υποδομών και κατασκευών, επείγει αφενός η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, καθώς …

Διαβάστε περισσότερα