Ο φωτισμός της γέφυρας Rainbow στο Τόκυο της Ιαπωνιας
Ο φωτισμός της γέφυρας Rainbow στο Τόκυο της Ιαπωνιας

Νύχτες μαγικές στο αστικό τοπίο

Του Θεόδωρου Δ. Κοντορήγα

BSc MBA MSc, μελετητής Αρχιτεκτονικού Φωτισμού και μέλος ELDA, IALD, Society of Light & Lighting.

Η σημασία του κατάλληλα σχεδιασμένου φωτισμού εξωτερικών χώρων στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής τα τελευταία χρόνια. Ο τεχνητός φωτισμός, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στις πόλεις, ανταποκρίνεται σε ποικίλες κοινωνικές απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και ευχάριστου νυκτερινού περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών, στην προβολή εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και στην αισθητική ανάδειξη σημαντικών κτιρίων και δημοσίων χώρων. Παρόλη όμως τη θετική συνεισφορά του εξωτερικού φωτισμού στην ποιοτική αναβάθμιση του νυκτερινού τοπίου, η κακή εφαρμογή και η έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου της χρήσης του, έχει οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην εμφάνιση του φαινομένου της φωτορύπανσης.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και προσφάτως στις πόλεις της Ελλάδας, ο αριθμός των έργων με καλά σχεδιασμένο και ενδιαφέροντα φωτισμό συνεχώς αυξάνεται και συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναζωογόνηση ολόκληρων αστικών περιοχών. Ένας από τους βασικούς λόγους της εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας του έργου των εξειδικευμένων μελετητών φωτισμού (lighting designers). Οι μελετητές φωτισμού είναι μια σχετικά καινούργια κατηγόρια επαγγελματιών που με την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση, συνδυάζουν δημιουργικά τη τέχνη και τη σύγχρονη τεχνολογία του αρχιτεκτονικού φωτισμού με σκοπό την αισθητική ανάδειξη κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Οι σύγχρονες πόλεις έχουν τους δικούς τους ρυθμούς όλο το 24ωρο. Η πόλη τη νύκτα ενώ δεν είναι μια άλλη πόλη, αναπτύσσει ωστόσο τις δικές της σχέσεις, τα δικά της κοινωνικά δρώμενα και ο χρόνος αποκτά μια άλλη διάρκεια. Ο τεχνητός φωτισμός έχει πολλαπλές δυνατότητες:

• Αναδεικνύει την αρχιτεκτονική επιλεγμένων κτιρίων ή και περιοχών ολόκληρων.
• Ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας και σιγουριάς των κατοίκων, καλώντας τους να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τους εξωτερικούς χώρους για την αναψυχή και τη διασκέδαση τους.

• Δίνει χρώμα, ταυτότητα και χαρακτήρα σε ένα κτίριο, μια περιοχή ή και σε ολόκληρη την πόλη.
• Μειώνει την εγκληματικότητα τις νυκτερινές ώρες.
• Βοηθάει στον εύκολο προσανατολισμό μέσα στην πόλη.

• Επιπλέον και σύμφωνα με διεθνείς μελέτες ο φωτισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγειά, την παραγωγικότητα και την οικονομία γενικότερα.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο αρχιτεκτονικός φωτισμός στα πλαίσια του σύγχρονου αστικού τοπίου, συνήθως εξετάζεται ή γίνεται αντιληπτός με βάση μας τη μεμονωμένη νυκτερινή εικόνα ενός επιμέρους στοιχείου όπως είναι ένας κήπος, μια πλατειά, μια γέφυρα, ένα εμπορικός δρόμος ή ένα σημαντικό μνημείο. Παρόλαυτα τα επιμέρους αυτά στοιχεία δεν μπορούν να αποκοπούν από το συνολικό αστικό περιβάλλον είτε αισθητικά είτε λειτουργικά. Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού της μελέτης φωτισμού στη μέγα-κλίμακα του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος με στόχο την οπτική και αισθητική ενοποίηση ολόκληρων περιοχών, κάτι που απαιτεί τη συνεργασία των δημοτικών αρχών, των αρχιτεκτόνων και των μελετητών φωτισμού.

Ανάδειξη όψεων κτιρίων

Ο φωτισμός ενός κτιρίου γίνεται πάντοτε για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους λόγους. Οι λόγοι αυτοί συνδέονται τις περισσότερες φορές άμεσα με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ιδεών, οι οποίες βασίζονται στην ανάγκη του ανθρώπου να οργανώσει λογικά το περιβάλλον του, να προσδώσει ταυτότητα σε μια κατάσταση και να προκαλέσει μια συναισθηματική ανταπόκριση από την πλευρά του θεατή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα κτίριο φωτίζεται είτε άμεσα από τον ήλιο είτε έμμεσα από διάχυτο φως από τον ουράνιο θόλο είτε και από τα δυο. Όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της πρόσοψης ενός κτιρίου αναδεικνύονται με τον τρόπο αυτό μέσα από διαρκές παιγνίδι εναλλαγών από φως και σκια. Συνήθως δεν είναι δυνατή, αλλά ούτε και επιθυμητή, η επίτευξη παρομοίων αποτελεσμάτων με τη χρήση του τεχνητού φωτός. Η μελέτη φωτισμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιλογή των σημαντικών εκείνων στοιχείων που επιθυμείται να αναδειχθούν με το φωτισμό. Η επιλογή των στοιχείων της πρόσοψης εκείνων που δεν θα φωτισθούν είναι εξίσου σημαντική απόφαση, αφού για τη δημιουργία οπτικού ενδιαφέροντος χρειάζονται το φως, το σκοτάδι και όλοι οι ενδιάμεσοι τόνοι. Μόλις οι απαιτήσεις από το φωτισμό έχουν αποφασισθεί, ένας πρακτικός προσδιορισμός μπορεί να γίνει σχετικά με τις θέσεις των φωτιστικών, τη κατανομή των φωτεινών τους ροών, τους τύπους των λαμπτήρων και την ισχύ τους, που απαιτούνται να την επίτευξη του στόχου του σχεδιασμού.

Η τεχνική του κατάλληλου φωτισμού κτιρίων και μνημείων δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο στην επίτευξη των αμιγώς ποσοτικών στόχων της φωτομετρίας. Ο μελετητής φωτισμού θα πρέπει να επιδείξει επίσης ευαισθησία και διορατικότητα ως προς τις αισθητικές άξιες του αντικειμένου που επιθυμείται να αναδειχθεί.

Θέσεις φωτιστικών

Από τη στιγμή που το κύριο ή τα κύρια σημεία θέασης έχουν επιλέγει, το επόμενο βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι η επιλογή της θέσης των φωτιστικών. Στο παρελθόν, οι προβολείς τοποθετούνταν σε κάποια απόσταση από το κτίριο εξαιτίας κυρίως του μεγάλου τους μεγέθους. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι στήριξης των φωτιστικών είναι είτε στις κολώνες των φωτιστικών δρόμου, είτε σε ειδικές κολώνες για το σκοπό αυτό, είτε στην οροφή κάποιου γειτονικού κτιρίου είτε με μπράτσα στην πρόσοψη του κτιρίου, είτε χωνευτά στο έδαφος, είτε στον έδαφος πίσω από τοιχίο χαμηλού ύψους, είτε μέσα σε λουλούδια ή θάμνους. Στις μέρες μας υπάρχουν πλέον φωτιστικά μικρού μεγέθους με εξαιρετικά ισχυρές φωτεινές πήγες και με άριστο έλεγχο της φωτεινής ροής κάτι που επιτρέπει την τοποθέτηση των φωτιστικών αρκετά κοντά στην πρόσοψη του κτιρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

• Ο φωτισμός θα είναι λιγότερο επίπεδος
• Ελαχιστοποιείται η πρόκληση ενοχλητικών θαμβωσεων στους περαστικούς γύρω από το κτίριο.
• Να μην είναι απαραίτητη η τοποθέτηση φωτιστικών σε άλλες ιδιοκτησίες.
• Ελαχιστοποιείται η ποσότητα φωτισμού που χάνεται στην ατμόσφαιρα.

Το σοβαρό μειονέκτημα από την τοποθέτηση των φωτιστικών πάνω στο κτίριο είναι η πιθανότητα να προσελκύσουν την προσοχή των θεατών κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν είναι επιθυμητό. Σκοπός κάθε σχεδιασμού είναι η ανάδειξη του κτιρίου με εργαλείο το φως και όχι ο φωτισμός καθαυτός. Επίσης τα έντονα φωτισμένα σημεία στην πρόσοψη του κτιρίου που προκαλούνται από προβολείς σε κοντινή απόσταση είναι δύσκολο να ισορροπηθούν με το φωτισμό των υπόλοιπων μερών της πρόσοψης, όπου εσοχές παραθύρων, μπαλκόνια και εσοχές δημιουργούν σκληρές και καθόλου κολακευτικές σκιές.

Ο φωτισμός από κοντά της όψης ενός κτιρίου απαιτεί προσεκτική μελέτη ως προς τις πιθανές θέσεις στήριξης των φωτιστικών. Το σχήμα, χρώμα και φυσικές διαστάσεις των προβολέων θα πρέπει σε συμφωνία με την αρχιτεκτονική του κτιρίου και σε καμία περίπτωση να μην αλλοιώνουν την ημερήσια εικόνα του. Ο μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση του εξοπλισμού στα δομικά υλικά του κτιρίου αποτελεί πάντοτε ένα βασικό στόχο κάθε μελέτης φωτισμού αφού το ζητούμενο είναι να είναι ορατά τα αποτελέσματα του φωτισμού και όχι οι φωτεινές πήγες. Τα φωτιστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδικούς ανακλαστήρες και αντιθαμβωτικες περσίδες για την ελαχιστοποίηση της διάχυσης άμεσου φωτισμού στην ατμόσφαιρα και την αποφυγή πρόκλησης άμεσης ή εξ αντανάκλασης θαμβωσης σε πεζούς και οδηγούς.
SeparatorBetweenMainTexts Η χρήση χρώματος

Ο κόσμος που μας περιβάλλει δεν είναι ποτέ στατικός όσον αφορά το χρώμα. Ο φυσικός φωτισμός αλλάζει χρώμα, κατεύθυνση, καθαρότητα και ένταση κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και των εποχών του χρόνου και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε αρχιτεκτονική δημιουργία και αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης για τους μελετητές φωτισμού. Ο μελετητής φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει χρώμα με πολλούς τρόπους. Το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας συγκεκριμένης ατμόσφαιρας ή για την ανάδειξη του χρώματος της επιφάνειας που φωτίζεται.

Η ευκολία με την οποία ο τεχνητός φωτισμός με χρήση χρώματος μπορεί να μεταμορφώσει τη νυκτερινή εικόνα ενός κτιρίου έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια και σήμερα υπάρχουν αρκετές τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σε χώρους όπως εμπορικά κέντρα, καταστήματα, κτίρια γραφείων, κινηματογράφοι κλπ. Ο φωτισμός αυτός όταν εφαρμόζεται με φαντασία και ταλέντο μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία των ανθρώπων που κατοικούν ή εργάζονται σε ένα χώρο και να δώσει ζωντάνια και ενδιαφέρον στο ευρύτερο αστικό τοπίο. Η υπερβολική και πρόχειρα σχεδιασμένη χρήση χρώματος στο φωτισμό κτιρίων εμπεριέχει όμως και αρκετούς κίνδυνους και πολλοί είναι οι μελετητές φωτισμού που υποστηρίζουν ότι η χρήση του θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες και ειδικές περιστάσεις όπως σε περιόδους εορτασμών, επετείων κλπ. Οι κίνδυνοι αυτοί εντοπίζονται κυρίως στην αλλοίωση της εικόνας των αυθεντικών χρωμάτων των υλικών ενός κτιρίου εξαιτίας της χρησιμοποίησης φωτεινών πηγών με χαμηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαστρέβλωση της νυκτερινής εικόνας του κτιρίου.

Στην πραγματικότητα μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μόνιμες εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικού φωτισμού με χρήση χρώματος χωρίς τα προαναφερθέντα προβλήματα συντήρησης του εξοπλισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών όπως τα χρωματιστά διχρωικά φίλτρα, οι κεραμικοί λαμπτήρες μεταλλικών ατμών και τα LEDs. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο ευρηματικό στα νέα αυτόματα συστήματα φωτισμού με εναλλαγή χρωμάτων και δέσμης φωτός. Η σημασία από τη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών στη διαμόρφωση της εικόνας του σύγχρονου αστικού τοπίου είναι τεραστία. Οι δυναμικοί αυτοί φωτισμοί, κάποτε προνόμιο πρωτοποριακών καλλιτεχνών όπως ο Jean-Michel Jarre και οι Pink Floyd, είναι σήμερα στη διάθεση κάθε επαγγελματία του χώρου και μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με ευρηματικότητα να μεταμορφώσουν τη νυχτερινή εικόνα των κτιρίων.

Η παράλληλη απλοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τόσο την ένταση του φωτισμού όσο και τη ομαλή μίξη των χρωμάτων έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία επέμβαση μετά από τον αρχικό προγραμματισμό, υπήρξε επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την διαρκώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση των συστημάτων αυτών σε εφέαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού. Όμως η αδιάκριτη και άλογη χρήση των δυνατοτήτων των νέων αυτών τεχνολογιών θα μπορούσε να συνιστά μια σημαντική απειλή για την εικόνα του νυκτερινού αστικού τοπίου, μετατρέποντας κάθε δρόμο και κάθε πλατειά σε ένα μικρό Las Vegas προσβάλλοντας την αισθητική εικόνα σημαντικών αρχιτεκτονικών δημιουργιών και προκαλώντας όχι μόνο προβλήματα φωτορύπανσης και θάμβωσης αλλά και παράλογη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτισμός πλατειών

Οι πλατείες αποτελούν χώρους οικείους και αναγνωρίσιμους και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα της περιοχής που τις περιβάλλει. Πολλές πλατείες έχουν μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερο χαρακτήρα και αποτελούν όχι μόνο χώρους συνάντησης και ψυχαγωγίας αλλά και τη σκηνή ποικίλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ο τεχνητός φωτισμός όταν σχεδιάζεται με επιτυχία, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον προσδιορισμό της ταυτότητας και στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας νυκτερινής εικόνας για το χώρο. Σε γενικές γραμμές, ο φωτισμός των πλατειών θα πρέπει να διαφοροποιείται τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά από το φωτισμό των δρόμων που τις περιβάλλουν Ένας τρόπος για την επίτευξη της διαφοροποίησης αυτής είναι η επιλογή φωτιστικών που θα είναι κοντύτερα στην ‘’ανθρώπινη κλίμακα’’. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι χαμηλότερου ύψους από τα αντίστοιχα φωτιστικά δρόμων και θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού για την ασφαλή κίνηση και τον εύκολο προσανατολισμό των επισκεπτών στο χώρο. Ο γενικός αυτός φωτισμός θα πρέπει να ενισχυθεί με τον απαραίτητο και επιλεκτικό φωτισμό ανάδειξης αντικειμένων όπως για παράδειγμα ενός γλυπτού, μιας ενδιαφέρουσας σύνθεσης από φυτά, μιας σειράς δέντρων ή ενός σιντριβανιού. Η ύπαρξη περιοχών φωτός και της σκιάς στα αντικείμενα αυτά καθορίζει και την εντύπωση του συνολικού χώρου.

Οι κύριες διαδρομές των πεζών είναι προτιμότερο να σημαίνονται είτε με χαμηλά φωτιστικά σώματα τύπου bollard με ασύμμετρη κατανομή φωτισμού (προς το έδαφος) είτε με σειρές από χωνευτά στο δάπεδο φωτιστικά προσανατολισμού με LEDs.

Ο τεχνητός φωτισμός δίνει τη δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που επιθυμείται να αναδειχθούν και το έργο του μελετητή φωτισμού είναι να επιλέξει τα στοιχεία εκείνα που είναι σημαντικά ώστε να μπορέσει να διαφοροποιήσει, απομονώσει ή συνδέσει διαφορετικές λειτουργικές ζώνες του συνολικού χώρου της πλατειάς. Χρησιμοποιώντας δημιουργικά τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία του φωτισμού του προσφέρει ο μελετητής φωτισμού μπορεί να τροποποιήσει τα επιμέρους στοιχεία όπως για παράδειγμα την ένταση ή την κατεύθυνση του φωτός, τη διάταξη των φωτεινών σημείων, το χρώμα, την ημερήσια εμφάνιση του εξοπλισμού, με σκοπό η αρχική ιδέα φωτισμού να γίνει εφικτή λύση φωτισμού.

Φωτισμός πάρκων και κήπων

Τα πάρκα αποτελούν την ημέρα χώρους ομορφιάς, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας αλλά με ανεπαρκή ή ακατάλληλο φωτισμό μπορούν κατά τη διάρκεια της νύκτας όχι μόνο να μεταμορφωθούν σε ‘’μαύρες τρύπες’’ που ευνοούν τις εγκληματικές πράξεις. Από την άλλη πλευρά ο ομοιόμορφος φωτισμός από παρατεταγμένους προβολείς στη σειρά μπορεί να μειώσει σημαντικά το οπτικό ενδιαφέρον και να κάνει τους χώρους αφιλόξενους. Η μελέτη φωτισμού ενός πάρκου ξεκινάει ουσιαστικά με μια λεπτομερή ανάλυση της δομής του χώρου και τον καθορισμό των βασικών αξόνων και σημείων που θα εστιαστεί ο τεχνητός φωτισμός για να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα νυκτερινή εικόνα.

Ο φωτισμός ενός πάρκου αφορά κυρίως τρεις τομείς:

• Το φωτισμό δέντρων, θάμνων και παρτεριών.
• Το φωτισμό των εισοδων/εξοδων του πάρκου καθώς και των κύριων αξόνων διακίνησης των επισκεπτών σε αυτό με ιδιαίτερη έμφαση στις προσβάσεις στους άξονες αυτούς.
• Το φωτισμό ανάδειξης σημαντικών στοιχείων που βρίσκονται στο χώρο του πάρκου όπως για παράδειγμα αγαλμάτων, γλυπτών, σιντριβανιών, μικρών λιμών, κατασκευών κλπ.

Ο φωτισμός των κυρίων αξόνων διακίνησης παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού για την ασφαλή και άνετη κίνηση των επισκεπτών στο χώρο, κάνοντας το χώρο πιο αναγνωρίσιμο και τονίζοντας την τοπογραφία του. Ο ομοιόμορφος φωτισμός όλων ανεξαιρέτως των μονοπατιών μπορεί να καταστρέψει τη γραφικότητα του υπαίθριου χώρου. Τα φωτιστικά σώματα που συνήθως χρησιμοποιούνται έχουν τη μορφή υψηλών ή χαμηλών κολώνων φωτισμού, φωτιστικών στηριγμένων στο έδαφος και χωνευτών φωτιστικών εδάφους. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και οι λαμπτήρες μεταλλικών ατμών με αλογονίδια χρησιμοποιούνται συνήθως στις εφέαρμογές αυτές κυρίως λόγω της υψηλής φωτεινής τους έντασης σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ανάδειξη της φόρμας, του όγκου, του χρώματος και της σημασίας των επιμέρους στοιχείων ενός πάρκου χρησιμοποιούνται συνήθως λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρες είτε τάσης δικτύου είτε χαμηλής τάσης.

Στο σχεδιασμό του φωτισμού κήπων το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει προσεκτική εξέταση των χρωμάτων, του επιπέδου και της θέσης του φωτισμού. Το χρώμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας. Ο πετυχημένος φωτισμός κήπων θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα μείγμα ψυχρών και θερμών πηγών φωτός: ψυχρών για το φωτισμό των φυτών και θερμών για τους χώρους που διέρχονται ή κάθονται οι επισκέπτες του κήπου. Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα φωτισμού θα πρέπει να είναι σε χαμηλά για την αποφυγή της πρόκλησης τόσο φωτορυπανσης όσο και ενοχλητικών λάμψεων. Οι πηγές φωτός θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό κρυμμένες και τοποθετημένες χαμηλά. Σημεία φωτισμού έμφασης θα πρέπει να είναι προσεκτικά τοποθετημένα ώστε να τονίζουν στοιχεία του κήπου και να προσθέτουν ζωντάνια και ατμόσφαιρα. Ο συνολικός χώρος του κήπου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια σειρά από συνδεόμενους χώρους και όχι ως ενιαίο χώρο που θα πρέπει να φωτιστεί ομοιόμορφα.

Σήμερα οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες του φωτισμού εξωτερικών χώρων προσφέρουν μεγάλη ελευθερία στη πραγματοποίηση σχεδόν κάθε δημιουργικης ιδέας. Μέσα σε ενα νέο πλαίσιο αισθητικής ο σύγχρονος αρχιτεκτονικός φωτισμός επανεξετάζεται με κύριο στόχο όχι μόνο την αισθητική αναβάθμιση της αστικού τοπίου αλλά και για να ξαναδώσει στο δημόσιο χώρο χαμένες αστικές ιδιότητες, να το ξανακάνει οικείο, ασφαλή και προσιτό σε όλη τη διάρκεια του διευρυμένου αστικού χρόνου.

Ελέγξτε επίσης

Σεισμική μόνωση με εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής

Μετά το μουσείο της Ακρόπολης, και την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το …