Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

METRICA A.E.: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον κατασκευαστικό κλάδο

Μια από τις κορυφαίες εταιρείες της εγχώριας αγοράς στον τομέα των μετρητικών οργάνων είναι η Metrica Α.Ε., η οποία εδώ και 17 χρόνια προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι οι κατασκευές και η ναυτιλία.

H Metrica Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία μετρητικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προτείνει σύγχρονες και ολοκληρωμένες μετρητικές λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της κατασκευής, του περιβάλλοντος, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας, και οι εκπρόσωποί της δηλώνουν τα εξής:

«Με σύμμαχο την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και το πάθος των ανθρώπων μας, καταφέρνουμε να συνάπτουμε συνεργασίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να είμαστε συνεπείς στους στόχους μας και να αναπτυσσόμαστε σε νέα αντικείμενα και αγορές».

Σήμερα η εταιρεία αριθμεί 50 στελέχη (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, γεωλόγους και διοικητικό προσωπικό) και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες, και έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Κύπρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με την παροχή μετρητικών υπηρεσιών κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας.

 

Εταιρικοί στόχοι

 

Η εταιρεία εστιάζει σε εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία και προσφέρει καινοτόμες λύσεις – υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, που ταιριάζουν στις απαιτήσεις των εφαρμογών του, παρέχοντας την απαιτούμενη υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα.

 

Ολοκληρωμένες λύσεις

 

Η Metrica Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου: από τοπογραφικό εξοπλισμό και λύσεις 3D αποτύπωσης & VR έως συστήματα ανίχνευσης υπόγειων δικτύων, καθοδήγησης μηχανημάτων και σύγχρονες λύσεις εργοταξίου και ολοκληρωμένης παρακολούθησης κατασκευαστικών έργων. Η εταιρεία διατηρεί πιστοποιημένο εργαστήριο Service – Leica Geosystems, GeoΜax, το οποίο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό.

Το 2006 ήταν μια κομβική χρονιά για την εταιρεία, καθώς επένδυσε στη δημιουργία του δικτύου HxGN SmartNet (υπηρεσία διόρθωσης GNSS σφάλματος συντεταγμένων), το οποίο σήμερα είναι μέρος του μεγαλύτερου δικτύου σταθμών αναφοράς παγκοσμίως. Επιτρέπει σε συγκεκριμένες συσκευές με δυνατότητα GNSS και με χρήση δεδομένων 3G/4G/5G να προσδιορίζουν γρήγορα θέσεις με ακρίβεια 1 – 2 εκατοστών.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο από μια υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας και μια ομάδα επαγγελματικής υποστήριξης με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια. Οι υπηρεσίες του δικτύου χρησιμοποιούνται στην τοπογραφία, στην καθοδήγηση μηχανημάτων, στη γεωργία ακριβείας, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις μεταφορές κ.α.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 

 

Η Metrica Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν μετρήσεις και δεδομένα σε εσωτερικά, παράκτια και θαλάσσια ύδατα. Οι λύσεις ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή, από μεμονωμένους αισθητήρες οποιουδήποτε τύπου έως πλήρη αυτόνομα δίκτυα υδρομετεωρολογικών και ωκεανογραφικών σταθμών.

Οι πελάτες της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων, είτε αυτές αφορούν τις υποδομές τους (π.χ. δίκτυα ύδρευσης / άρδευσης), είτε την προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών (όπως είναι π.χ. λιμναία, ποτάμια και θαλάσσια συστήματα), είτε μετρήσεις για πρόληψη / διαχείριση φυσικών καταστροφών (όπως είναι πλημμύρες ή άλλες υδρομετεωρολογικές μεταβολές).

Οι εγκατεστημένοι σταθμοί των πελατών βρίσκονται στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της χώρας μας, από τη νήσο Γαύδο έως τον ποταμό Έβρο και από το Καστελλόριζο έως την Κέρκυρα.

 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με εφόδια την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση ετών, η ομάδα των μηχανικών αναλαμβάνει μετρητικές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αφορούν συλλογή και οργάνωση των δεδομένων ανάλογα με τις προδιαγραφές της μελέτης / εφαρμογής κάθε μηχανικού.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει η  Metrica Α.Ε. είναι οι παρακάτω:

 • 3D αποτυπώσεις & μοντελοποίηση (3D Scanning & BIM).
 • Βυθομετρικές αποτυπώσεις (Multibeam systems).
 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (Mobile Mapping).
 • Ευθυγράμμιση μηχανών / Μετρολογικές εφαρμογές.
 • Γεωμετρικοί έλεγχοι / Διαστασιολόγηση & ποιοτικός έλεγχος.
 • Ανάλυση δονήσεων (Vibration Monitoring).
 • Παροχή μετρητικών δεδομένων, Data as Service.
 • Υπηρεσίες δεδομένων δικτύων GNSS.

 

Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας

 

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Metrica Α.Ε. εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη και ωρίμανση νέων προϊόντων, λύσεων και μεθοδολογιών. Επίσης, σε συνεργασία με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και άλλους οργανισμούς, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα (Horizon, Life, Codevelop κ.ά.) και καινοτόμα έργα.

 

Προσέγγιση και υπηρεσίες

 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες δηλώνουν περήφανοι και πρωτοπόροι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

 1. Επιλογή των κατάλληλων οργάνων / λύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Την πληρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που μετρούνται.
 • Το κόστος συντήρησης και διατήρησης του παρεχόμενου εξοπλισμού.
 • Το πραγματικό κόστος της επένδυσης και τις οικονομικές απαιτήσεις σε βάθος χρόνου.
 • Τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
 • Την καλύτερη δυνατή απόκριση των συστημάτων.
 1. Εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.
 2. Εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού και στη διαχείριση των λογισμικών.
 3. Υπηρεσίες παροχής δεδομένων που δεν απαιτούν την εμπλοκή του πελάτη.

 

Προσαρμοσμένες λύσεις

 

Οι μετρητικές λύσεις και υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η ολιστική προσέγγιση της εταιρείας εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών των πελατών όσο απλές ή σύνθετες κι αν είναι.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τις Topomarket και CON.ME.T., εταιρείες παροχής μετρητικών οργάνων.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WordPress Ads