Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εξασφάλισε την απρόσκοπτη εγγυοδοσία και πιστοδοσία των μηχανικών»

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτος από την ίδρυση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), μιλήσαμε με τον πρόεδρό του κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, ο οποίος αναφέρθηκε στα επιτεύγματα και στους νέους στόχους της διοίκησης, καθώς και στο σημαντικό ρόλο του νέου ταμείου για τα 31.000 μέλη του.

«Το μεγαλύτερο επίτευγμα του κλάδου μας ήταν η ίδρυση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), μετά από αγώνες έξι μηνών» μας δηλώνει με περηφάνια ο πρόεδρος του νέου Ταμείου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.

Και όπως αναλύει, η ίδρυση του Ταμείου αυτού συνέβαλε αποφασιστικά στη διασφάλιση των συμφερόντων και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των μηχανικών μελετητών και των εργοληπτών δημοσίων έργων.

Παράλληλα, ο κ. Μακέδος μας μίλησε για πολλά άλλα σημαντικά θέματα, για τα οποία θα διαβάσετε στη συνέντευξη που ακολουθεί.


– Κύριε Μακέδο, κάνατε πρόσφατα έναν απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής σας και θέσατε τους στόχους για το 2018. Μπορείτε να μας δώσετε περιγραφικά τις κυριότερες παρεμβάσεις που ολοκληρώσατε και τις αλλαγές που προγραμματίζετε για φέτος;

– Το 2017 υπήρξε χρονιά-ορόσημο για το Ταμείο, καθώς επιτεύχθηκε η ίδρυσή του, εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών, στηρίχθηκε το έργο τους και η πραγματική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα υλοποιήθηκε με επιτυχία η μετατροπή του σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων «e-Πρωτόκολλο», «e- Εγγυητικές» και «e-Εγκυρότητα».

Προτεραιότητες της διοίκησης για το 2018 είναι η ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών, ο εκσυγχρονισμός, αλλά και εξορθολογισμός του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, η εξωστρέφεια και η διεθνής αξιολόγηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM), η αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, η ψηφιοποίηση του Αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών και η υπαγωγή τους στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα.


– Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, σε μια αρνητική οικονομική συγκυρία που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το χώρο των δημόσιων έργων. Ποιοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του νέου Ταμείου και πώς πιστεύετε ότι ο νέος φορέας θα κάνει τη διαφορά σε σχέση με το ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.;

– Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κατά την οποία άλλαξε δραματικά όλο το ασφαλιστικό οικοδόμημα και για τους μηχανικούς, με τη δημιουργία του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε σχέση με το ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε., είναι αρμόδιο μόνο για την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία των μελών του.
Ο κλάδος μας έχει βιώσει την κρίση με τον πιο επώδυνο τρόπο, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται την αξία και την καθοριστική δύναμη που έχει για να τονωθεί η πραγματική οικονομία. Είναι μια αλήθεια που όλοι πλέον αποδέχονται.

Σκοπός μας ήταν να υπηρετήσουμε με συνέπεια τους στρατηγικούς στόχους που θέσαμε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου φορέα, κάτι που το καταφέραμε. Γνώμονας των πράξεών μας ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας.

Το επόμενο στοίχημα για εμάς είναι να συμβάλουμε όλοι παραγωγικά και να συνδράμουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των μηχανικών.


– Γνωστοποιήσατε ότι επιτεύχθηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου για 31.000 μέλη – πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 τεχνικές εταιρείες. Ποια πολιτική ακολουθήσατε για να πετύχατε αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα για το Ταμείο και τα μέλη του;

– Εργαστήκαμε μέσα σε ένα πιεστικό μεταβατικό διάστημα έξι μηνών, βασιστήκαμε στις αρχικές υποδομές που πήραμε από το ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αξιοποιήσαμε αυτό το διάστημα για να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή.
Η διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η μετάβαση στο νέο φορέα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να είναι αδιατάρακτη και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών μας.

Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να περάσουμε στην επόμενη ημέρα με όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις, και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η απόσχιση της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας από τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. / Ε.Τ.Α.Α. από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Καλύπτοντας αυτό το κενό περάσαμε στην νέα εποχή. Αυτό το πετύχαμε έχοντας πολύ καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο με τα μέλη μας που αγκάλιασαν το νέο ταμείο όσο και με το Υπουργείο, αλλά κυρίως με το προσωπικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη το έχουν αγκαλιάσει μας γεμίζει ευθύνη και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε αυτό το έργο, γιατί αισθανόμαστε ότι καλύπτουμε ένα πραγματικό κενό για τον κλάδο.


– Ποιες αλλαγές κάνατε για να διασφαλίσετε διαχρονικά τη διατήρηση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών; Θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι τεχνικές εταιρείες στις υποχρεώσεις τους τη στιγμή που πολλές απ? αυτές υπολειτουργούν;

– Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες λειτουργίας καινοτομήσαμε, παρέχοντας την πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (www.tmede.gr).
Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουλίου λειτούργησε η καινοτόμος υπηρεσία της ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου προχωρήσαμε στο μετασχηματισμό του φορέα μας σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες «e-Πρωτόκολλο», «e-Εγγυητικές» και «e-Εγκυρότητα».

Με αυτό τον τρόπο αφενός δεν υφίσταται πλέον ανάγκη φυσικής παρουσίας του μηχανικού σε κατάστημα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και αφετέρου η έκδοση πραγματοποιείται σε προσωποποιημένο περιβάλλον, με απλοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Η υπηρεσία είναι αδιαλείπτως διαθέσιμη στους χρήστες, 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.
Με την ψηφιακή διεκπεραίωση των αιτημάτων θωρακίζεται επιπρόσθετα η ασφάλεια και η διαφάνεια της διαδικασίας, αλλά και εξασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του Ταμείου.

Ένα χρόνο μετά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν αποτελεί μια υπόσχεση αλλά περιγράφει τη νέα πραγματικότητα. Πλέον μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει διασφαλιστεί η διατήρηση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών.


– Κάνατε λόγο για εκσυγχρονισμό, αλλά και εξορθολογισμό του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του;

– Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες του μηχανικού γνωρίζει απροσδόκητους μετασχηματισμούς, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας είναι υπό διαμόρφωση. Στόχος μας το 2018 είναι αφενός να αφομοιώσουμε τις δομές της αγοράς των υπηρεσιών για μηχανικούς και, αφετέρου, να βοηθήσουμε τα μέλη μας να αναγνωρίσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες και τις νέες τάσεις.

Με βάση τις νέες συνθήκες της αγοράς, υλοποιήσαμε ήδη τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ταμείου μας. Λάβαμε υπόψη μας τη σημερινή χρηματοπιστωτική ασφυξία και συνεργαζόμαστε με διεθνείς φορείς εγγυοδοσίας, ώστε να αποκτήσουμε την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία και να μεταφέρουμε τεχνογνωσία.
Βασικός μας στόχος είναι η βιωσιμότητα του Ταμείου και κατ? επέκταση των πιστούχων και μελών μας.


– Αναφορικά με τη δυνατότητα πληρωμής των τρεχουσών εισφορών από το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και παλαιότερων οφειλών προς το πρώην ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, με δεδομένο ότι το ύψος των εισφορών είναι ιδιαίτερα υψηλό σε μια χρονική περίοδο που το αντικείμενο του τεχνικού κόσμου έχει συρρικνωθεί δραματικά;

– Η εύρυθμη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. αλλά και ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι μηχανικοί, αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις, αλλά και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις. Χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Εμείς πιστεύουμε βαθιά στις αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου αλλά και στις προοπτικές που μπορεί να έχει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην ενεργητική υποστήριξη του έργου των μελών μας. Οι μηχανικοί πρέπει να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης. Γι? αυτό εργαζόμαστε.


– Ποιες είναι οι προτάσεις σας και οι ενέργειές σας για την επίλυση των πολύ μεγάλων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην καθημερινότητα των μηχανικών;

Κι αυτά είναι οι αναδρομικές εισφορές των ετών 2011 – 2014, η δυνατότητα επανένταξης σε διακανονισμούς που έχουν χαθεί, οι προϋποθέσεις απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας ώστε να υπάρχει η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ όσων έχουν οφειλές, η ασφαλιστική ενημερότητα έργου με οφειλές κ.ά.

– Το ασφαλιστικό είναι εκτός του θεσμικού ρόλου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ωστόσο, ως επαγγελματίας αναγνωρίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα για τη βιωσιμότητα του κλάδου και είναι απαραίτητο να επιλυθούν.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι μηχανικοί οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε μέσω των συλλογικών μας οργάνων τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου.


– Τι γίνεται με το θέμα της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων από το πρώην ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο νέο Ταμείο; Υπάρχει κάποιος λόγος που καθυστερεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών; Έχετε μια πρόχειρη εκτίμηση για το πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την περιουσία;

– Στη δίνη της πιο σκληρής κρίσης το ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και παρά τις απόλυτα δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις μας, απορροφήθηκε από τον ενιαίο φορέα. Ένα Ταμείο με μακρά πορεία και συνεισφορά στο ασφαλιστικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας, υγιές και χωρίς κρατική χρηματοδότηση ούτε ενός ευρώ.

Τελικά, μετά από αγώνες 6 μηνών και 4 άρθρα του ασφαλιστικού νόμου 4387, αυτό που πετύχαμε ήταν η ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αν και ήταν απόλυτα ορθολογική ενέργεια, δεν ήταν ούτε αυτονόητη ούτε εύκολη επιλογή, και αποτέλεσε κρίσιμη εξέλιξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των Μηχανικών Μελετητών και των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Ήταν το πρώτο και το πιο κρίσιμο στοίχημα, που κέρδισε ο κλάδος μας. <.br>

Δεν περιοριστήκαμε όμως, ούτε και αρκεστήκαμε στην ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνειδητοποιήσαμε εξαρχής πόσο επείγουσα ήταν για τον κλάδο μας η επιτυχία του εγχειρήματος.

Η Διοίκηση, με μια σειρά πρωτοβουλιών, επαφών, συναντήσεων και επιστολών, ανέδειξε προς τους αρμόδιους Υπουργούς και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου την αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης της μεταφοράς της περιουσίας, που αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη.

Επιπλέον έχουμε προετοιμαστεί ώστε –με κατάλληλες κινήσεις που τυχόν θα απαιτηθούν– να διασφαλίσουμε την αξία των στρατηγικών αλλά και διαχρονικών μας επενδύσεων. Αναμένουμε πλέον από την Πολιτεία, καθώς ανταποκριθήκαμε σε όλες στις προαπαιτούμενες ενέργειες, να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει την απόφασή της.

Όσο αφορά το θέμα της αξιοποίησης των περιουσιακών δεδομένων του Ταμείου, προφανώς και είναι αλληλένδετη με τις νέες σύγχρονες δομές του φορέα μας, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί μέσω της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπουν.


– Μέχρι και σήμερα, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μηχανικούς ακόμα και όταν δεν υπάρχει εισόδημα από το επάγγελμα ή την άσκηση της ιδιότητάς τους, να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές! Ποια είναι η θέση και οι προτάσεις της διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για το θέμα αυτό που προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε μια μερίδα των πολιτικών μηχανικών;

– Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τον κλάδο μας. Η συνεργασία μας με το ΤΕΕ και τους άλλους φορείς των μηχανικών, καθώς και με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήταν αποτελεσματική.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4387 και σε συνέχεια επιστολών, συναντήσεων και παρεμβάσεων –τόσο του προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού όσο και δικών μου– στην αρμόδια επισκοπή της Βουλής, τελικά με την ψήφιση του άρθρου 20 του νόμου 4488 στις 13 Σεπτεμβρίου του 2017 θεσμοθετήθηκε η αποσύνδεση της ασφάλισης της ιδιότητας του μηχανικού από την άσκηση του επαγγέλματος, αναδρομικά από την 1/1/2017. Παράλληλα δρομολογήθηκε με εγκύκλιο στις 30 Οκτωβρίου η εξάμηνης διάρκειας ασφαλιστική ενημερότητα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για το επάγγελμά μας και αποτελεί εμπράγματη απόδειξη ότι όταν οι μηχανικοί ενώνουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά για τη βιωσιμότητά του κλάδου μας.

Ελέγξτε επίσης

Γκέιρ Γκούλε (UEG): Η σκαλωσιά θα ξεπεράσει την κρίση που δημιούργησε η πανδημία

Τα «Εργοταξιακά Θέματα» ήρθαν σε επαφή με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης των Ευρωπαίων Εργολάβων της …

Τα Περιοδικά μας