Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ: Πολυτελή συστήματα υγιεινής

Η Geon προσφέρει χημικές τουαλέτες και αυτόνομα πολυτελή συστήματα υγιεινής πανελλαδικώς, εξυπηρετώντας τεχνικές εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι χημικές τουαλέτες είναι κατασκευής των οίκων Satellite Industries, Global Fliegenschmidt GmbH και Armal S.p.A.

Οι τουαλέτες λειτουργούν αυτόνομα καθώς δεν απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης και δίκτυο παροχής νερού. Η διαχείριση των αποβλήτων (συλλογή, προσωπική αποθήκευση, μεταφορά προς τελική διάθεση) πραγματοποιείται από ιδιόκτητο ειδικό εξοπλισμό και οχήματα – πλυντήρια χημικών τουαλετών.

Πέραν των αυτόνομων χημικών τουαλετών, η εταιρεία διαθέτει ποικιλία αυτόνομων τρέιλερ υγιεινής. Τα τρέιλερ είναι δυο έως και δέκα θέσεων και έχουν πλήρη αυτονομία σε ηλεκτρική ενέργεια, παροχή νερού και αποχέτευση ακαθάρτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WordPress Ads