Από την Doka παραδόθηκαν στο εργοτάξιο συνολικά 105 τρέχοντα μέτρα ξυλοτύπου ύψους 1
Από την Doka παραδόθηκαν στο εργοτάξιο συνολικά 105 τρέχοντα μέτρα ξυλοτύπου ύψους 1

Ευεξία Doka στο καλούπωμα

Ο ξυλότυπος Τορ 50 και o νέος πλαισιωτός μεταλλότυπος Framax Xlife σε συνεργασία με το σύστημα αντιστήριξης Variabel, χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή ενός νέου πολυόροφου κτίριου κατοικιών στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας 13.300 τ.μ. που αποτελείται από 2 υπόγεια 2.600 τ.μ. έκαστο, 1 ισόγειο 1.300 τ.μ., και 5 ορόφους (εκ των οποίων 1.600 τ.μ. είναι ο 1 όροφος και στη συνέχεια 4 ορόφους 1.300 τ.μ. έκαστος).

Το έργο που ήταν δύσκολο τεχνικά, λόγω της καμπυλότητας που παρατηρείται στα περιμετρικά στηθαία του κτιρίου, το καθένα με διαφορετική ακτίνα, απαιτούσε πολύ καλή τελική επιφάνεια σκυροδέματος. Επίσης μετά τον τρίτο όροφο οι ακτίνες των στηθαίων αλλάζουν δημιουργώντας την απαίτηση για επιπλέον ξυλότυπο. Έτσι το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις.

Ο ξυλότυπος Τορ 50

Αναλυτικότερα, για την κατασκευή στηθαίων από εμφανές σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε ο ξυλότυπος Τορ 50 της Doka.

Κάθε πλάκα οροφής σκυροδετήθηκε μαζί με τα περιμετρικά στηθαία οπότε η ποσότητα παραγγελίας να είναι ξυλότυπος για έναν όροφο για κάθε φάση. Συνολικά παραδόθηκαν στο εργοτάξιο περίπου 105 τρέχοντα μέτρα ξυλοτύπου ύψους 1,32μ. Σημειώνεται ότι ο ξυλότυπος της Doka χρησιμοποιήθηκε εξωτερικά, ενώ εσωτερικά κατασκευάστηκε επί τόπου στο εργοτάξιο.

Αναλυτικότερα ο ξυλότυπος κάθε στηθαίου αποτελείται από κυκλικά πανέλα μήκους 2 μέτρων συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικές μεταλλικές πλακέτες. Τα πανέλα κατασκευάστηκαν στο τμήμα συναρμολόγησης της Doka ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια και να μην επιβαρυνθεί το εργοτάξιο με επιπλέον εργασίες.
Για διευκόλυνση του εργοταξίου παραδόθηκαν κομμένες και οι βάσεις των στηθαίων από μπετοφόρμ. Με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το πρόβλημα της τοποθέτησης των πανέλων στην σωστή θέση. Πρώτα τοποθετήθηκαν οι βάσεις σε αποστάσεις που δίνονταν στο κατασκευαστικό σχέδιο της Doka. Στην συνέχεια οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για τα πανέλα.

Το πλεονεκτήματα του ξυλοτύπου Τορ 50 έναντι μίας λύσης από ειδικό μεταλλικό καλούπι είναι πολλά. Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι προς ενοίκιο και επιστρέφονται στην Doka στο τέλος κάθε φάσης, οπότε το κόστος μειώνεται σημαντικά. Επίσης είναι ελαφρύ σύστημα και εύκολο στην χρήση. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι ξύλινο και διευκολύνει την στήριξη πάνω στην πλάκα με κάρφωμα και ξύλα από το εργοτάξιο.

Σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά την χρήση του ξυλοτύπου, ενώ η επιφάνεια του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των πανέλων είναι ικανοποιητική.

Ο πλαισιωτός μεταλλότυπος Framax Xlife

Ο πλαισιωτός μεταλλότυπος Framax Xlife σε συνεργασία με το σύστημα αντιστήριξης Variabel για μονόπλευρα τοιχία χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιο ρόλο ακριβώς διαδραματίζουν αυτά τα δύο προιόντα στις οικοδομές.

Συγκεκριμένα, το νέο μπετοφόρμ Xlife της Doka μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους μεταλλότυπους Framax και Alu-Fraumax. To Xlife, λόγω της ειδικής του πλαστικής επίστρωσης, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δίνει καλύτερη επιφάνεια σκυροδέματος, δέχεται λιγότερες επισκευές και γενικότερα, τα δευτερεύοντα κόστη για τον πελάτη είναι πολύ λιγότερα.

Εργαστηριακά πειράματα χρησιμοποιώντας μηχανήματα υψηλής πιέσεως, μηχανικής φθοράς και εκτενούς καρφώματος απέδειξαν την κατά πολύ αυξημένη αντοχή του Xlife σε σχέση με το υπάρχον μπετοφόρμ.

Ακόμα και τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε εργοτάξια, κάτω υπό πραγματικές συνθήκες σκυροδέτησης, επαλήθευσαν τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα των εργαστηρίων.

Σημαντική δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του κατά τη σκυροδέτηση αλλά και η ευκολία στον καθαρισμό. Συγκεκριμένα, το νέο μπετοφόρμ, μετά από 80 χρήσεις μπορούσε να καθαριστεί μόνο με τη χρήση ενός πιεστικού μηχανήματος ή μιας σπάτουλας χωρίς να παρουσιάσει φθορές.

Επειδή όπως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους παραθέτουμε κάποιες αναφορές από εργοτάξια σχετικά με το Framax Xlife. Στο εργοτάξιο Lenaupark στο Dyckerhoff, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά υλικά Framax Xlife αξίας 288.000 ευρώ με κόστος φθορών μόνο 130 ευρώ. Επίσης στο εργοτάξιο του τούνελ Gernlinden στο Bauer, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά υλικά Framax Xlife αξίας 256.000 ευρώ με κόστος φθορών 500 ευρώ.

Στο συγκεκριμένα έργο στην Καλλιθέα, ο μεταλλότυπος Framax Xlife χρησιμοποιήθηκε εκτός από την κατασκευή των δίπλευρων τοιχίων και για το καλούπωμα κολώνων όπως και για μονόπλευρα τοιχία. Επίσης στο έργο έχει χρησιμοποιηθεί και το σύστημα αντιστήριξης Variabel.

Σημειώνεται ότι τα πλαίσια αντιστήριξης Variabel δημιουργούνται με απλό συνδυασμό τυποποιημένων κύριων ελασμάτων και εξαρτημάτων για τη στερέωση ξυλότυπων ύψους έως περίπου 4,00 μ.. Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο για δοκιδωτούς και πλαισιωτούς ξυλότυπους, για ασφαλή ανάληψη των φορτίων εφελκυσμού από λοξές φουρκέτες και οικονομική προσαρμογή στην ανάλογη πίεση νωπού σκυροδέματος με αλλαγή των ενδιάμεσων αποστάσεων.

Στο έργο της Καλλιθέας το ύψος σκυροδέτησης ήταν 2.5, 2.7 και 3.6μ. Οι ιδιαιτερότητες του έργου ήταν πως τα ανοίγματα μεταξύ των τοιχιοκολώνων δεν ήταν σταθερά και έτσι ο μεταλλότυπος έπρεπε κάθε φορά να προσαρμόζεται ανάλογα. Επίσης, για το μεγαλύτερο ύψος έπρεπε να προστεθεί οριζόντιο πανέλο 0.9μ.
Με τον σωστό σχεδιασμό όμως οι ποσότητες και οι διαστάσεις πανέλων που προσφέρθηκαν, ήταν οι κατάλληλες ώστε να καλυφθεί κάθε δυνατό άνοιγμα και ύψος.

Ο κύκλος εργασιών ήταν περίπου 21μ τοιχίου και 4 κολώνες ανά 2 ημέρες. Υπήρξε απόλυτη ικανοποίηση στο εργοτάξιο από τον συγκεκριμένο μεταλλότυπο και οι φθορές των υλικών μετά το πέρας των εργασιών ήταν μηδενικές.
Επίσης, για τις περιοχές των φρεατίων χρησιμοποιήθηκαν οι τηλεσκοπικοί πρόβολοι σε συνεργασία με το μεταλλότυπο Framax Xlife και τις γωνίες ξεκαλουπώματος οι οποίες επέσπευσαν κατά πολύ τους χρόνους στο εργοτάξιο.

Ελέγξτε επίσης

Σεισμική μόνωση με εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής

Μετά το μουσείο της Ακρόπολης, και την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το …