Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΔιαγωνισμός γ...

Διαγωνισμός για τρία νέα οδικά έργα στην Αττική

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την κατασκευή τριών νέων οδικών έργων προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για την ανάθεση τριών (3) συμβάσεων του θέματος, συνολικού προϋπολογισμού 1.612.900,00ευρώ, (πλέον ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 201120

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 03/11/2023 και ώρα 17:00 (κατόπιν παράτασης). Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 09/11/2023 και ώρα 16:00 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WordPress Ads