Υλικά

Χάλυβας: Τα νέα στάνταρ ποιότητας

Οι ελληνικές βιομηχανίες χάλυβα δικαιούνται σήμερα να υπερηφανεύονται διεθνώς για την ποιότητα των προϊόντων τους.

Τρία νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, τα ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 έρχονται να ταράξουν τα νερά στο χώρο των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Τα νέα Πρότυπα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στα τέλη του 2006, θα αντικαταστάσουν τα ισχύοντα Πρότυπα χαλύβων ΕΛΟΤ 971 και ΕΛΟΤ 959, φέροντας ριζικές …

Διαβάστε περισσότερα