Χρήσιμα

Ελλάκτωρ Α.Ε.: Δημόσια Πρόταση από Reggeborgh στο €1,75/μετοχή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ότι την 06.05.2022 έλαβε ενημέρωση …

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ασφαλείας εργοταξίου: Αποφυγή ατυχημάτων και δυστυχημάτων

Του κ. Στέφανου Τρίψα* Το εργοτάξιο κρύβει από τη φύση του αρκετούς κινδύνους για τους εργαζομένους του, οι οποίοι κίνδυνοι έχουν στο παρελθόν αποβεί μοιραίοι για το προσωπικό κατά την κατασκευή μικρών και μεγάλου προϋπολογισμού έργων. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, κάθε …

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή, φυσικοί κίνδυνοι και τεχνικά έργα: Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με τίτλο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα», για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, προτάθηκαν πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης των κινδύνων και των προκλήσεων. Παρουσιάστηκαν οι πλέον πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας
WordPress Ads