Κινητό κόσκινο CRIFI με δυνατότητα παραγωγής 1.000 τόνων ανά ώρα.
Κινητό κόσκινο CRIFI με δυνατότητα παραγωγής 1.000 τόνων ανά ώρα.

Αυτοματισμοί στα μηχανήματα λατομείων και μεταλλείων

Του Στράτου Καμπούρη *

Τεράστια τεχνολογικά βήματα προόδου έχουν συντελεστεί στον χώρο των μηχανημάτων λατομείων και μεταλλείων, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό των σπαστήρων πρώτης, δεύτερης και τρίτης θραύσης. Επίσης, είναι εξοπλισμένα με αυτοματισμούς, όπως για παράδειγμα την υδραυλική ρύθμιση για ευκολότερη συντήρηση και έλεγχο.

Η ελληνική αγορά των μηχανημάτων λατομείων και μεταλλείων όπως και η διεθνής, έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση αρκετά. Αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική αγορά είναι η στασιμότητα. Υπάρχει η ελπίδα ότι προς το τέλος του 2010 θα υπάρξει ανάκαμψη με την εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές στην λειτουργία των μηχανημάτων λατομείων και μεταλλείων. Σήμερα τα μηχανήματα λατομείων και μεταλλείων, όπως σπαστήρες πρώτης, δεύτερης και τρίτης θραύσης έχουν εκσυγχρονισθεί. Για παράδειγμα, η εταιρεία CRIFI κατασκευάζει τα μηχανήματα της με αρίστης ποιότητας μέταλλα. Έτσι, πλέον είναι κατάλληλα για θραύση τόσο σκληρών όσο και μαλακών υλικών, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Επίσης, είναι εξοπλισμένα με αυτοματισμούς, όπως για παράδειγμα την υδραυλική ρύθμιση για ευκολότερη συντήρηση και έλεγχο.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα μηχανήματα των λατομείων και μεταλλείων μία δημοφιλή επιλογή για την εκτέλεση εργασιών σε τεχνικά έργα, σήμερα στις μεγάλες κατασκευές το ζητούμενο είναι η ανώτερη ποιότητα, τόσο στο σχεδιασμό και την διαδικασία κατασκευής όσο και στα υλικά. Για παράδειγμα, στην πρώτη θραύση όπου χρησιμοποιείται προδιαλογέας με έκκεντρα και όχι κόσκινα, μπορούμε να έχουμε αμιγώς καθαρά υλικά, το οποίο συμβάλει στη προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, η χρήση πλυμμένων υλικών στις κατασκευές σημαίνει μείωση του φίλερ, που συνήθως είναι πλεονάζον.

Εξελίξεις

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη στη δεύτερη και κυρίως στην τρίτη θραύση που εισήγαγε ο ιταλικό οίκος CRIFI είναι οι σπαστήρες με τρία μαχαίρια. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει αυξημένη παραγωγικότητα φθάνοντας έως και 90% παραγωγή άμμου, σε αντίθεση με άλλου τύπου σπαστήρες των οποίων η αποδοτικότητα φτάνει μόνο στο 35%. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό ότι προκύπτει τριπλάσια παραγωγή με την ίδια ιπποδύναμη.

Ένας πιθανός αγοραστής για την επιλογή του σωστού μηχανήματος πρέπει να κοιτάζει εκτός από την σχέση κόστους – απόδοσης και την αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων από άλλους συναδέλφους που έχουν ήδη προμηθευτεί μηχανήματα από την εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρεία.

Μετά την πώληση ενός μηχανήματος, είναι πολύ σημαντική η σωστή συντήρηση του για την σωστή λειτουργία του. Από την πολυετή δραστηριότητα μου στον χώρο πάντα συμβουλεύω με τους συνεργάτες μου τους πελάτες να συντηρούν τα μηχανήματα κάθε δεύτερο Σάβατο. Με αυτή την τακτική, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα – μπορώ να πω άριστα – διότι αποφεύγουμε πιθανές ζημιές και ελαχιστοποιούμε το πιθανό κόστος επισκευής.

Το τελευταίο διάστημα η οικονομική κρίση που πλήττει τον κατασκευαστικό κλάδο εξαιτίας της ύφεσης στην οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας επηρεάζει και τον δικό μας κλάδο, των λατομείων και μεταλλείων. Πρόκειται για μια αλυσίδα γεγονότων. Για να αλλάξει η κατάσταση μία λύση υπάρχει κατά τη γνώμη μου. Να δοθεί στην αγορά ένα πνεύμα ανάπτυξης με ικανά κίνητρα που θα βοηθήσουν την παραγωγική μηχανή να αναπτύξει ταχύτητα.

*Ο κ. Στράτος Καμπούρης είναι γενικός Διευθυντής της «Καμπούρης Ευστράτιος ΕΠΕ» η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο των μηχανημάτων λατομείων και μεταλλείων και έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Ελέγξτε επίσης

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος HYSTER® Ελλάδος η “ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ GROUP” Ένα σημαντικό γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στην Αγορά

H Hyster® είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, με ιστορία πλέον των …