Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΈργα ΥποδομώνΑναπόφευκτη η...

Αναπόφευκτη η χρήση του IoT στην κατασκευαστική αγορά

Το IoT (Internet of Things), είναι μια έννοια της πληροφορικής που περιγράφει ένα μέλλον όπου όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά θα είναι συνδεδεμένα στο Internet. Ο όρος αυτός ταυτίζεται με τις ραδιοσυχνότητες (RFID) ως μέθοδο επικοινωνίας, αν και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλες τεχνολογίες αισθητήρων, ασύρματων τεχνολογιών ή των κωδικών QR.

Στις κατασκευές, το IoT έχει μεγάλη  ισχυρή επιχειρηματική αξία. Εκτιμάται, ότι στο πολύ κοντινό μέλλον  οι επιχειρήσεις εξοπλισμού και ενοικίασης  και οι κατασκευαστές που δεν εκμεταλλεύονται τα οφέλη του IoT κινδυνεύουν να τεθούν εκτός αγοράς. Αν και πολλοί θεωρούν ότι η εφαρμογή είναι δαπανηρή και περίπλοκη, υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές τηλεματικής IoT που είναι προσιτές για όλους τους τύπους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Ας δούμε με ποιους τρόπους η χρήση IoT  μπορεί να κάνει τι διαφορά στον κλάδο των κατυασκευών

1.Οι έξυπνοι αισθητήρες και η τηλεματική βοηθούν στην προστασία του εξοπλισμού και στην αποφυγή βλαβών

Είναι σύνηθες ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα να καταπονούνται ή να παροπλίζονται πρόωρα. Αυτό αποτελεί μείζον ζήτημα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν την  αξιοπιστία τους και την ικανοποίηση των πελατών τους από τις αγορές τους. Οι επιχειρηματίες των κατασκευών μπορούν να διαγνώσουν τα προβλήματα και να οργανώσουν τον προγραμματισμό της συντήρησης πριν από την εκδήλωση μιας καταστροφικής και δαπανηρής βλάβης χάρη στους εξελιγμένους υπολογιστές επί του που επικοινωνούν με έξυπνους αισθητήρες και συσκευές τηλεματικής στο περιουσιακό στοιχείο.

Οι αισθητήρες IoT και η τηλεματική είναι ακόμη πιο σημαντικές στα κανάλια ενοικίασης, καθώς οι ιδιοκτήτες εξοπλισμού και μηχανημάτων θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η τηλεματική για προληπτική συντήρηση είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εταιρείες ενοικίασης που επιθυμούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού τους. Για παράδειγμα, οι αντιπρόσωποι μπορούν να προβλέψουν πότε θα πρέπει να αγοραστούν και να αλλαχθούν ανταλλακτικά, κατανοώντας πώς χρησιμοποιούνται ολόκληροι στόλοι.

2.Βελτιωμένη απόδοση στα εργοτάξια

Οι βασικοί πυλώνες των κατασκευών είναι η παραγωγικότητα και η αξιοποίηση των επενδύσεων τους σε εξοπλισμό. Όταν τα έργα καθυστερούν, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο χάνουν τεράστια ποσά, επομένως είναι ζωτικής σημασίας, τα δεδομένα, όχι μόνο να αποκτώνται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, αλλά και να επιτρέπουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Με την απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και τις δραστηριότητες του στόλου μέσω του IoT, οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να δουν αμέσως την απόδοση της επένδυσής τους.

3.Κέντρο διοίκησης του IoT cloud

Με τη δημιουργία ενός κεντρικού κέντρου διοίκησης για την παρακολούθηση του στόλου τους, οι κατασκευαστές και οι εργολάβοι μπορούν να εξοικονομήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα με την τεχνολογία IoT και το cloud.

Οι επιχειρήσεις είχαν ιστορικά λίγα εργαλεία για να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από την τηλεματική IoT, γεγονός που οδήγησε σε αναποτελεσματικότητα και δαπανηρές καθυστερήσεις.

Συνδυάζοντας δεδομένα από την τηλεματική που παρέχονται μέσω μιας υπηρεσίας cloud, η τηλεματική IoT επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παράγουν χωρίς να σπαταλούν χρόνο στο να καταλάβουν  σπεύδουν να καταλάβουν πώς να αντιδράσουν αποτελεσματικά όταν συμβαίνουν βλάβες. Πολύπλοκα έργα μπορούν πλέον να διαχειριστούν χωρίς την ανάγκη χαοτικών υπολογιστικών φύλλων και γραφειοκρατίας, χρησιμοποιώντας ένα tablet ή ένα smartphone για την παρακολούθηση μιας ποικιλίας εξοπλισμού.

Τι να περιμένουν οι κατασκευαστές στο μέλλον

Όλοι οι κατασκευαστές και οι εργολάβοι προσπαθούν να μειώσουν το κόστος αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Η διαχείριση εξοπλισμού μεγάλης αξίας δυσκολεύει σημαντικά αυτό το εγχείρημα. Οι διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων και των πραγματικών συνθηκών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές τροποποιήσεις την τελευταία στιγμή. Εκατομμύρια σε χαμένη παραγωγικότητα και εισόδημα θα μπορούσαν να προκύψουν από την απώλεια μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας εργασίας σε ένα έργο. Οι εργολάβοι μπορούν να συντονίσουν καλύτερα την πολύπλοκη συμφωνία διαφορετικών μηχανημάτων, περιφερειακών, εργαλείων και εξοπλισμού με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων και τηλεματικής IoT. Αυτό μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζημίας και κερδοφορίας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WordPress Ads