«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη ΣΔΙΤ κατασκευής και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων Ν.Ηλείας

Η ένωση εταιρειών J&P Άβαξ ΑΕ - Μεσόγειος ΑΕ - ΑΑγής ΑΕ υπέγραψαν σύμβαση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.


Για την υλοποίηση του έργου η ένωση εταιρειών έχει συστήσει τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης «Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού». Η κατασκευή του έργου θα γίνει από την Κοινοπραξία «J&P Άβαξ ΑΕ - Μεσόγειος ΑΕ - ΑΑγής ΑΕ». Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Ήλιδας.

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Νομό Ηλείας, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών, μέσω ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 22 μήνες και η λειτουργία θα λάβει χώρα για 25 έτη. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου είναι €29,17 εκατ.. Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με το 60% του επιλέξιμου κόστους κατασκευής, με ανώτατο όριο συμμετοχής το ποσό των €16,86 εκατ. μέσω κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ).