Ημερίδα ΚΑΠΕ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε με συμμετοχή της Greenpeace «Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

Πρόσκληση


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και με την Greenpeace σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης της Verde Tec, στο Μ.Ε.C. Παιανίας, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.


Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν δυνατότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και θα αναδειχθούν υπάρχουσες καλές πρακτικές αξιοποίησης των ανωτέρω εργαλείων από τοπικές αρχές. Η ημερίδα έχει ως βασικό στόχο να ενεργοποιήσει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίσπευση υλοποίησης αξιόπιστων και οικονομικά βιώσιμων σχεδίων δράσης για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής: https://goo.gl/forms/i5FKCvb8iwqWT5p52

Με το πέρας της εκδήλωσης θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής σε όσους το επιθυμούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


11:00 Χαιρετισμός υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

11:15 Οι ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο και τα νέα εργαλεία υποστήριξής τους, Β. Κίλιας, Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ

11:30 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, Κ. Γ. Βαρλαμίτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

11:45 Κοινές δράσεις δήμων για χρήση ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, η πρόταση του ευρωπαϊκού έργου ΜΕD «ENERJ», Ι. Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

12:00 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες ενεργειακού εκσυγχρονισμού δημόσιων υποδομών μέσω των προγραμμάτων ΕΟΧ και Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, M. Δαμασιώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ

12:15 Ενεργειακές Κοινότητες: Ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη διάθεση των ΟΤΑ, Β. Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Διάλειμμα καφέ

12:45 «Η νέα υπουργική απόφαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό», Γ.Μάρκου, Σύμβουλος γραφείου Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠ.ΕΝ

13:00 «Δυνατότητες χρηματοδότησης ΟΤΑ για έργα οδοφωτισμού», Γ. Καναβάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανίας και Μετρήσεων ΕΞΕ , ΚΑΠΕ

13:15 «Η ανάπτυξη μικροδικτύων σε τοπικό επίπεδο ως εργαλείο προώθησης της αποδοτικής παραγωγής και των αειφόρων χρήσεων του ηλεκτροφωτισμού - Το έργο PEGASUS», Λευτέρης Γιακουμέλος, τμήμα εκπαίδευσης, ΚΑΠΕ

13:30 Φωτοβολταϊκές κοινότητες «Έργο EU Heroes: Μια οικονομικοκοινωνική ενεργειακή επένδυση στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα», Δρ. Αναστάσιος Κυρίτσης, τμήμα φωτοβολταϊκών, ΚΑΠΕ

Διάλειμμα καφέ

Ενότητα Greenpeace


14:00 Η ηλιακή κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα: Η ευκαιρία για τους ΟΤΑ με τη χρήση του νέου θεσμικού πλαισίου, Τάκης Γρηγορίου, Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, Ελληνικό γραφείο Greenpeace

14:15 Φωτοβολταϊκά και ΟΤΑ: η ως τώρα εμπειρία και οι προοπτικές για το μέλλον, Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών,

14:30 Φωτοβολταϊκά αντί επιδοτήσεων σε ευάλωτα νοικοκυριά: το παράδειγμα της Πολιτείας New South Wales της Αυςτραλίας, live ανταπόκριση από την Αυστραλία (TBC)

14:45 Δράσεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, Ανδρέας Ευθυμίου, δήμαρχος Μοσχάτου

15:00 Συζήτηση-Συμπεράσματα

16.00 Λήξη ημερίδας