«ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»: Νέα συνεργασία με την Κ.Καρνάρος- Τ. Μελίσσης ΑΕΒΕ

Την επίσημη αντιπροσωπεία και διανομή της Κ.Καρνάρος - Τ.Μελίσσης ΑΕΒΕ για την Berco S.p.A., Daemo Europe, USCO ITR, ESCO, A Weir Group Division, Takeuchi FP Diesel, αναλαμβάνει η εταιρεία «Καλλέργης Μηχανήματα».


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πολυετής πείρα και των δύο εταιριών εγγυάται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, άμεση εξυπηρέτηση, ταχύτητα, τεχνογνωσία και πλήρη υποστήριξη για όλα τα μηχανήματα που εργάζονται στη χώρα μας.