ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27ης Ιουνίου 2018 έλαβε απόφαση διεύρυνσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σπυρίδωνα Καπράλου ως νέου μέλους.

Ο κ. Σπ. Καπράλος με τις γνώσεις και την εμπειρία του, θα προάγει το έργο της Επιτροπής Ελέγχου η δε εκλογή του θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Απόστολος Ταμβακάκης, Άγγελος Ταγματάρχης και Νικόλαος Κάμπας εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2017 και η ως άνω σύνθεση πληροί ήδη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4.1 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας το οποίο προβλέπει τουλάχιστον τρία Μέλη.