Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε: Βραβεύτηκαν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του after sales και οι νέες τεχνολογίες της Volvo Trucks ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.», επίσημο εισαγωγέα - διανομέα των προϊόντων της Volvo Trucks στην Ελλάδα, ο οποίος και βραβεύτηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών του.

O διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη κ. Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης δήλωσε στην ομιλία του: «Σκοπός της εταιρείας μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας, αλλά και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας. »Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση της εικόνας των συνεργατών μας, με την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, με τη βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και με τη χρήση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και ανταλλακτικών της Volvo Trucks».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι εκπρόσωποι των εξουσιοδοτημένων συνεργείων ενημερώθηκαν για τα νέα προγράμματα service και ανταλλακτικών, καθώς και για το πλάνο εκπαίδευσης μέσα στο έτος.

Οι νέοι κοινοτικοί κανονισμοί που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχετικά με τις εκπομπές CO2 και κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και οι νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη των νέων ορίων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του δικτύου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο service των επαγγελματικών οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου βραβεύτηκαν και οι συνεργάτες με τα καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα:

Το βραβείο «Υψηλής επίδοσης στις αγορές ανταλλακτικών για το έτος 2017» απονεμήθηκε στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Το βραβείο «Υψηλότερης ανάπτυξης αγορών ανταλλακτικών κατά την πενταετία 2013-2017» απονεμήθηκε στην εταιρεία «Παπαναστασίου Ευάγγελος».

Το βραβείο «Αξιοπιστίας και συνέπειας στις τεχνικές διαδικασίες» απονεμήθηκε στην εταιρεία Κουκιάς Α.Ε.