Ολοκληρώθηκε το Εμπορικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου του ΟΣΕ

Ολοκληρώθηκε και η β΄ φάση της δημιουργίας του συγκροτήματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο πεδίο, μια έκταση της τάξης των 4.000 x 650 μέτρων χωροθετημένη κοντά στην Αττική Οδό.

Και καθώς στα τέλη Μαρτίου εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών, τίθεται στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση και όλων των υπολειπόμενων συνοδευτικών έργων (των τελωνείων, των εργοστασίων συντήρησης του ΟΣΕ κλπ.) για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου εφοδιαστικής αλυσίδας εθνικής εμβέλειας.

Να σημειωθεί ότι από την προηγούμενη εργολαβία είχε ολοκληρωθεί –μεταξύ άλλων– η κατασκευή του δικτύου οδοποιίας συνολικού μήκους 8.500 μέτρων και η κατασκευή χώρων στάθμευσης και απόθεσης εμπορευματοκιβωτίων συνολικής επιφάνειας 200.000 τ.μ., καθώς και η περίφραξη των διαφόρων χώρων και εγκαταστάσεων, η οποία περίφραξη έχει ύψος 2,16 μ. και συνολικό μήκος 8.250 μέτρων.

Το συγκρότημα που αποπερατώθηκε περιλαμβάνει σταθμό διαλογής, τέρμιναλ για κοντέινερ, τελωνείο, εμπορικό σταθμό, αποθήκες εμπορευμάτων, δέσμη γραμμών για απόθεση βαγονιών με επικίνδυνα φορτία, πλυντήρια, καθώς και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Η β΄ φάση που έχει ολοκληρωθεί περιλάμβανε την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ζεφυρίου (ο οποίος εντάσσεται στην νέα διπλή γραμμή Αθηνών - Κορίνθου), τη στρώση επιδομής των υπολοίπων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του συγκροτήματος (πλην αυτών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της α΄ λειτουργικής φάσης), κατασκευή κτιριακών έργων, σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση, ηλεκτροκίνηση των γραμμών εντός του συγκροτήματος, προμήθεια γερανογεφυρών επί σιδηροτροχιών (cantry crane) για φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων (ΕΚ) από και προς τους συρμούς και τα φορτηγά αυτοκίνητα, υπολειπόμενα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης όμβριων, καθώς και έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το κόστος της β΄ φάσης ανήλθε στα 65,5 εκ. ευρώ και η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε από την ανάδοχο κοινοπραξία «¶κτωρ Α.Τ.Ε. - Alstom Transport S.A.», με πόρους του Π.Ε.Π. Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013.

Το Εμπορικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) θα έχει αρχικά δυνατότητα εξυπηρέτησης 500 βαγονιών ημερησίως, αριθμός που θα αυξηθεί στα 1.500 βαγόνια, και αποτελεί μια απΆ τις σημαντικότερες προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του υπηρεσιών του ΟΣΕ ως προς τον εμπορευματικό τομέα, και θα αναδείξει τη χώρα μας σε βασική ευρωπαϊκή πύλη διακίνησης εμπορευμάτων.

Επιδομές και κτίρια

Οι εργασίες επιδομής των σιδηροδρομικών έργων της β΄ φάσης περιλάμβαναν συγκεκριμένα στρώση σκυρογραμμής τύπου 60 Ε1 (UIC 60) με σταθερά συγκολλημένες σιδηροτροχιές σε συνολικό μήκος 12.300 μέτρων, στρώση εγκιβωτισμένης γραμμής συνολικού μήκους 560 μέτρων, στρώση γραμμής σε «κοντά» κολωνάκια μήκους 280 μέτρων, προμήθεια και τοποθέτηση 26 γραμμών αλλαγής τροχιάς.

Ακόμη, ολοκληρώθηκαν έργα απορροής - αποστράγγισης όμβριων τα οποία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δίκτυα αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες μήκους 1.000m περίπου, δίκτυα επιφανειακών καναλιών αποχέτευσης ομβρίων, δίκτυα αγωγών στραγγιστηρίων μήκους 6.000m περίπου και μια δεξαμενής συλλογής - καθαρισμού ομβρίων.

Για τη διευκόλυνση της επίσκεψης των δικτύων και τη συλλογή των ομβρίων θα κατασκευαστούν αναλόγου τύπου φρεάτια.

Τα κτιριακά έργα στο τμήμα της λεγόμενης «Ζώνης Εμπορευματικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής ΟΣΕ» είναι τα παρακάτω:

• Κτίριο προσωπικού ελιγμών-διαλογής.

• Κτίριο συνεργείου συντήρησης γραμμής.

• Κτίριο συνεργείου συντήρησης βαγονιών.

• Κτίριο χώρου μεταφόρτωσης γενικού φορτίου.

• Τρία κτίρια πύλης και στέγαστρα.

• Κτίριο κεντρικής διοίκησης & ελέγχου.

• Τρία κτίρια σηματοδότησης.

• Πέντε κτίρια χώρων υγιεινής.

• Μεταλλικό στέγαστρο που συνδέει το κτίριο εξόδου της υπόγειας διάβασης με το κτίριο Προσωπικού Ελιγμών-Διαλογής και ο περιβάλλων χώρος της εξόδου και του στεγάστρου.

Τα κτίρια του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου θα εξυπηρετούν τους λιμένες Ικονίου, Πειραιά και Ελευσίνας υποστηρίζοντας τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Απόθεση εμπορευματοκιβωτίων (για αναμονή, περαιτέρω διακίνηση και χρήση).

2. Μεταφόρτωση εμπορευμάτων συνδυασμένων μεταφορών (οδικών / σιδηροδρομικών).

3. Σύνθεση αμαξοστοιχιών (ανάλογα με το είδος του φορτίου θα είναι και ο τύπος των βαγονιών).
4. Στάθμευση και συντήρηση των σιδηροδρομικών και οδικών οχημάτων, καθώς και των κοντέινερ.

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η επέκταση της υπάρχουσας υπόγειας πεζοδιάβασης του Σ.Σ. Θριασίου και η τοποθέτηση ανελκυστήρων στα κτίρια του συγκροτήματος.

Έγινε σηματοδότηση σε όλες τις γραμμές του Εμπορευματικού Κέντρου, περιλαμβανομένων 12 αυτόματων συστημάτων ισόπεδης διάβασης (ΑΣΙΔ), καθώς και διασύνδεση με Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού δικτύου Κορίνθου.

Επιτεύχθηκε πλήρης ηλεκτροκίνηση εντός του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου και ολοκληρώθηκε δίκτυο επικοινωνιών, δεδομένων και ασφαλείας (C.C.T.V., ηχεία), καθώς και ασύρματο δίκτυο φωνής - δεδομένων.

Σταθμός Ζεφυρίου

Η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Ζεφύρι έγινε με τη μέθοδο «cut & cover» εντός της υπάρχουσας κατασκευής, με κατακόρυφες προσβάσεις και με συνδέσεις του υπογείου σταθμού με την επίγεια περιοχή υποδοχής.

Κατασκευάστηκαν επίσης υπόγεια αποβάθρα, κατακόρυφες προσβάσεις σΆ αυτήν, κτίρια στέγασης των εισόδων, στέγαστρα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κτίριο επιβατών, ενώ έγινε και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Έργα δικτύων κοινής ωφέλειας

Ολοκληρώθηκαν οι πάσης φύσεως εργασίες που αφορούν ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ., με σύνδεση, αποκατάσταση, μετατόπιση κλπ. των δικτύων τους, ενώ αποπερατώθηκαν και οι εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου, για τις οποίες αναπτύχθηκε δίκτυο συνολικού μήκους 3.700 μέτρων και τοποθετήθηκαν σωληνώσεις, βαλβίδες και μειωτές πίεσης.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση δύο μονάδων πεπιεσμένου αέρα, καθώς και η κατασκευή εγκαταστάσεων πλύσης βαγονιών και εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες διαθέτουν τέσσερις πλυστικές συσκευές και δύο δεξαμενές ύδατος, με τις αντίστοιχες σωληνώσεις και τα φρεάτια.