ΣΑΤΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Βλάχος

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά μέλη συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Γεώργιος Βλάχος, αντιπρόεδροι οι κ. Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος, γενικός γραμματέας ο κ. Ανδρέας Γερακάκης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο κ. Δημήτριος Τσουρέκας και ταμίας ο κ. Εμμανουήλ Βράιλας.

Μέλη του νέου ΔΣ είναι οι κ.: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραματσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σμπώκος, Δημήτριος Μανδρούκας και Δημήτριος Στουραϊτης
Από το σύνολο των παραπάνω μελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την περιφέρεια και πέντε από την Αττική, γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσμου.

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά τμήματα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ιωάννινα και Μυτιλήνη), με συμμετοχή του 80% περίπου των ταμειακώς ενήμερων μελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων.

Αυτό αποδεικνύει την παρατηρούμενη συσπείρωση του κατασκευαστικού κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος άλλωστε αποτελεί την μαζικότερη και αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιος Βλάχος δήλωσε μεταξύ άλλων πως το νέο διοικητικό συμβούλιο θα λειτουργήσει ενωτικά, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τα σωρευμένα προβλήματα του κλάδου που επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας της χώρας.

Κύριο μέλημα θα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων μέσω των απαιτούμενων βελτιώσεων της νομοθεσίας στον τομέα παραγωγής των δημοσίων έργων, καθώς και η επίλυση οξύτατων προβλημάτων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης.