TAP: Ολοκληρώθηκε το 70% του γιγάντιου κατασκευαστικού έργου στην Ευρώπη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της γηραιάς ηπείρου, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) που διασχίζει ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από τους Κήπους κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και επεκτείνεται μέχρι τα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής.

Η διαδρομή του TAP έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο περνάει ο TAP είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που υποδέχεται το υποθαλάσσιο τμήμα είναι 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μέχρι το 2019 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού, οπότε και προβλέπεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, με την ημερομηνία της πλήρους εμπορικής λειτουργίας να προσδιορίζεται για το 2020, στην περίπτωση που επιλυθεί εγκαίρως η εκκρεμότητα με την όδευση του αγωγού στην περιοχή της Καβάλας.

Μέχρι στιγμής, συνολικά, τα έργα κατασκευής κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ προχωρούν κανονικά. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα 2/3 της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και 40 χλμ. από τα 51 χλμ. που διέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Συγκεκριμένα, έχει διανοιχθεί η ζώνη εργασίας σε περισσότερα από 530 χλμ. από τα συνολικά 550 χλμ. που είναι η συνολική όδευση του αγωγού επί ελληνικού εδάφους, ενώ μέχρι στιγμής η εξέλιξη των εργασιών έχει ως εξής:

532 χλμ. έχουν καθαριστεί και διαμορφωθεί.

493 χλμ. αγωγού έχουν ενωθεί και 472 χλμ. έχουν συγκολληθεί.

394 χλμ. τάφρου έχουν καλυφθεί με χώμα.

280 χλμ. γης βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης.

Η διευθύντρια του έργου για την Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξανδρή, στο ετήσιο Athens Energy Forum που διοργανώθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή πολλών ομιλητών, αναφέρθηκε στην πρόοδο των κατασκευαστικών έργων του ΤΑΡ γνωστοποιώντας ότι προχωρούν οι εργασίες του Σταθμού Συμπίεσης στους Κήπους του Έβρου κοντά στην Αλεξανδρούπολη από την ανάδοχο του ΤΑΡ κοινοπραξία Renco/ΤΕΡΝΑ, ενώ έχουν παραδοθεί όλοι οι σωληναγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν στο ελληνικό τμήμα του αγωγού.

Την ολοκλήρωση κατά 70% του αγωγού TAP ανακοίνωσε και ο γενικός διευθυντής του έργου Luca Schieppati στο 4ο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο κ. Schieppati παρουσίασε την πρόοδο και τα επιτεύγματα του ΤΑΡ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018, και συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

Συνολικά, οι κατά τόπους ομάδες του ΤΑΡ έχουν εργαστεί περισσότερες από 23 εκατ. εργατοώρες και έχουν οδηγήσει περί τα 65 εκατ. χιλιόμετρα χωρίς να σημειωθεί σοβαρό περιστατικό.

Οι εργολήπτριες εταιρείες - ανάδοχοι του TAP έχουν καθαρίσει και διαμορφώσει περίπου 92% της όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα και την Αλβανία (700 χλμ. από τα συνολικά 765 χλμ.).

Πάνω από το 67% των συγκολλημένων σωληναγωγών έχουν ήδη τοποθετηθεί στο έδαφος (και καλυφθεί με χώμα), ενώ σχεδόν 400 χλμ. (πάνω από το 51%) βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Στην Ιταλία, τα έργα συνεχίζονται στην περιοχή του μικροτούνελ: Έπειτα από την ολοκλήρωση του προσωρινού δρόμου πρόσβασης και την προετοιμασία της περιοχής, τη στιγμή αυτή προχωρά η εκσκαφή του ορύγματος για το μικροτούνελ.

Και οι 55.000 σωληναγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο έχουν παραδοθεί στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία.

Περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι εργάζονται για το έργο και στις τρεις φιλοξενούσες τον αγωγό χώρες, με πάνω από το 85% των οποίων προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό.

Μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά και μετακινήσεις

Παρά το μεγάλο μέγεθος του έργου, ο ΤΑΡ είναι ένα τυπικό έργο πολιτικού μηχανικού για το οποίο δεν απαιτείται μη συνήθης ή σπάνιος εξοπλισμός ή εξειδικευμένες τεχνικές κατασκευής.

Τα κύρια μηχανήματα του εξοπλισμού κατασκευής που χρησιμοποιούνται, είναι φορτωτές, βαρείς ή/και κανονικοί εκσκαφείς, φορτηγά για τη μεταφορά των απορριπτόμενων υλικών εκσκαφής που δεν επαναχρησιμοποιούνται, μεγάλοι ανυψωτές, γεννήτριες, πλάγιοι ανυψωτές για εναπόθεση σωλήνων, εξοπλισμός θραύσης βράχων κλπ.

Υπάρχει μεγάλο μεταφορικό έργο σε κάθε μέτωπο κατασκευής σε όλο το μήκος της όδευσης του αγωγού, και συγκεκριμένα:

i) του εργατικού δυναμικού, των υλικών και του εξοπλισμού,

ii) των χαλύβδινων σωλήνων και των υλικών εκσκαφής, αν και αυτά φυλάσσονται κοντά στην τάφρο εκσκαφής για την επίχωση.

Χρησιμοποιείται μεγάλος εξοπλισμός χωματουργικών, άλλα ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμός για την προετοιμασία της ζώνης εργασίας, την εκσκαφή της τάφρου και την καταβίβαση του σωληναγωγού. Η μετακίνηση αυτών προσθέτει επιπλέον κίνηση (ανά ημέρα). Συγκεκριμένα απαιτεί:

• Περίπου 30 μετακινήσεις με επιστροφή ελαφρών οχημάτων (60 μονής κατεύθυνσης) ανά ημέρα για τη μεταφορά εργατικού δυναμικού στο μέτωπο κατασκευής (από το σχετικό εργοτάξιο στο σημείο εργασίας, με 15 μετακινήσεις το πρωί και 15 το βράδυ).

• Περίπου 5 μετακινήσεις φορτηγών ανά ημέρα για τη μεταφορά εξοπλισμού εργοταξίου. Υπάρχει επίσης μικρότερη μετακίνηση εργοταξιακού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής εντός της ζώνης εργασίας.

• Περίπου 50 μετακινήσεις με επιστροφή φορτηγών (100 μονής κατεύθυνσης) ανά ημέρα για τη μεταφορά υλικών κατασκευής στη ζώνη εργασίας (για σωλήνες, άμμο για την διάστρωση του πυθμένα κλπ.).

• Περίπου 10 μετακινήσεις με επιστροφή φορτηγών (20 μονής κατεύθυνσης) ανά ημέρα για την απομάκρυνση υλικών εκτός της ζώνης εργασίας (όπως είναι π.χ. βράχοι και πέτρες που δεν χρησιμοποιούνται για επιχώσεις, καθαρισμό και διάστρωση).

Υλικά κατασκευής όπως προκατασκευές τμημάτων σωλήνα φυλάσσονται σε διαμορφωμένους χώρους φύλαξης σωλήνων που εγκαταστάθηκαν μετά από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των χώρων και/ή τις κοινότητες.

Τα υλικά μεταφέρονται με αντίστοιχα βαρέα φορτηγά από τους χώρους φύλαξης στο μέτωπο εργασίας. Κάθε αγωγός έχει μήκος 12 έως 18 m και ζυγίζει μεταξύ 7 και 12 τόνους. Τα υλικά που αφορούν τα έργα πολιτικού μηχανικού φυλάσσονται μέσα στη ζώνη εργασίας.

O ΤAP, ο οποίος εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση 1,5 δισ. ευρώ από την Ε.Τ.ΕΠ., έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα δέκα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης παγκοσμίως.

Η αρχική μεταφορική ικανότητά του είναι 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα αύξησης στα 20 δισ. κ.μ., εάν οι συνθήκες στην αγορά το επιτρέψουν. Συνολικά, ο ΤΑΡ θα επενδύσει περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία.