ΕΡΓΟΣΕ: Διαγωνισμός για έργο ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Ισθμός-Λουτράκι

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του έργου «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση».

H «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακήρυξε την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, προϋπολογισμού 12.000.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου σε γραμμή κανονικού εύρους, με ηλεκτροκίνηση, καθώς και η τελική σύνδεσή της στην περιοχή του Ισθμού με την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του προαστιακού σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου - Κορίνθου και Αεροδρομίου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018.

Με το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εξασφαλίζεται η αναβαθμισμένη μεταφορική εξυπηρέτηση όλης της περιοχής του Λουτρακίου, με την απευθείας ένταξή της στο συνολικό δίκτυο του σύγχρονου προαστιακού σιδηροδρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η σιδηροδρομική σύνδεση του Πειραιά και της Αθήνας με το Λουτράκι σταμάτησε το 2007, μετά τη λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας - Κορίνθου - Κιάτου και την αναστολή των τακτικών δρομολογίων στην παλαιά μετρική γραμμή Αθήνας - Κορίνθου - Πάτρας.