«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ»: Επιτυχές το "green bond" στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποίησε πρόσφατα η «Δέλτα Τεχνική», επΆ ευκαιρία της ένταξης προς διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά των 6.500 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης 1.000 ευρώ, που προέκυψαν από την έκδοση κοινού εταιρικού ομολόγου.

Πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση, όπως συνηθίζεται, διάρκειας 7 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,50% ετησίως.

Κατά την τελετή έναρξης, ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης δήλωσε σχετικά:

«Το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο είναι ένα καθαρόαιμο "green bond", καθώς τα περισσότερα από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός μας.

Συνολικά, το πλάνο μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Στην επιτυχή έκδοση συνέβαλαν καταλυτικά οι εταιρείες «Wealth Fund Services» και «Εθνική Asset Management», οι οποίες μεταξύ άλλων εμπιστεύτηκαν τη δυναμική και τις προοπτικές του ομίλου μας».