Ίδρυση Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ.)

Την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ.) ανακοίνωσαν οχτώ φορείς που ιδρύουν, διαχειρίζονται και διοικούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), δεκαέξι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και δύο Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.

Αποστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων θα είναι η προώθηση –μέσω θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς– της δημιουργίας και λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), όπου θα ισχύουν σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα ελέγχεται με διαφάνεια η εφαρμογή τους.

Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνδέσμου στην Αθήνα (Βασιλίσσης Σοφίας 75) η πρώτη συνεδρίαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ΔΣ του Συνδέσμου έχει την παρακάτω συγκρότηση:

Πρόεδρος είναι ο κ. Βρασίδας Ζάβρας (από ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.), αντιπρόεδρος ο κ. Άγγελος Μπενόπουλος (Βιομηχανικό Πάρκο Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), γενική γραμματέας η κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου (από Διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ) και ταμίας ο κ. Ανδρέας Λουκάτος (από ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.).

Μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ. Φίλιππος Κονταξής (από ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.), Στέργιος Καβαλέκας (από Μπάρμπα Στάθης Α.Ε.), Ηλίας Λαρσινός (από τη «Λαρσινός Α.Ε.»), Κυριάκος - Παρασκευάς Πέττας (από την «Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ») και Αθανάσιος Σαββάκης (από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), καθώς και οι καθηγητές πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Οικονόμου και Νίκος Χριστοδουλάκης.