Εγκρίθηκαν οι όροι ανάπλασης της ΔΕΘ και του στρατοπέδου «Π. Μελάς»

Με απόφαση της γενικής γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. Ειρήνης Κλαμπατσέα, προεγκρίθηκε η χωροθέτηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο χώρο τόσο της ΔΕΘ όσο και του στρατοπέδου «Παύλος Μελάς».

Ο συντελεστής δόμησης στην έκταση της ΔΕΘ, εξαιρουμένου του τμήματος αυτής που έχει παραχωρηθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (χώρος Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον υλοποιημένο σε αυτή συντελεστή δόμησης, και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,6.

Στο χώρο του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης πέραν της ήδη υφισταμένης.

Θα προβλεφθεί επίσης ικανή έκταση κοινοχρήστου χώρου της πόλης στο δυτικό τμήμα του χώρου (μητροπολιτικό πάρκο) η οποία θα αποτελέσει συνέχεια των ήδη υφισταμένων χώρων υψηλού πρασίνου νοτιοδυτικά της ΔΕΘ (από τη Λεωφ. Στρατού και μέχρι την παραλία).

Για το πρώην στρατόπεδο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διατηρηθεί η μνήμη και ο ιστορικός χαρακτήρας του δομημένου και αδόμητου τοπίου εντός του οριοθετημένου ιστορικού τόπου, μέσω της προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των κηρυγμένων νεότερων μνημείων και λοιπών αξιόλογων κατασκευών.

Θα επιδιωχθεί επίσης η διατήρηση, η ανάδειξη και ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος πρασίνου και η υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η συνολική δόμηση δεν θα υπερβαίνει την ήδη υφιστάμενη στο σύνολο του χώρου, με δυνατότητα ωστόσο αναδιάταξής της.

Οι χρήσεις που θα προβλεφθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελεύθερους χώρους και αστικό πράσινο, χώρους εκπαίδευσης, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση επιπέδου Δήμου, καθώς και εμπορικά καταστήματα, εξαιρουμένων υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από το Δήμο Παύλου Μελά στον οποίο έχει παραχωρηθεί το πρώην στρατόπεδο, καθώς και από τη ΔΕΘ Α.Ε., για την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων που θα κατατεθούν στο ΣτΕ.