Έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στα νησιά

Δημοσιεύτηκε από τον ΑΔΜΗΕ μια συμπληρωματική διακήρυξη για το υποέργο της β΄ φάσης «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE για τις Διασυνδέσεις Πάρος - Νάξος και Νάξος - Μύκονος», με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ).

Υπό ολοκλήρωση βρίσκεται η α΄ φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων, με τον ΑΔΜΗΕ να έχει ήδη προκηρύξει και τους τρεις διαγωνισμούς που σχετίζονται με την επόμενη φάση του έργου, η οποία υπολογίζεται να μπει σε υλοποίηση στις αρχές του 2018.

Σημειώνεται ότι τα έργα της α΄ φάσης που αφορούν τη διασύνδεση της Άνδρου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ως το τέλος του έτους αναμένεται να διασυνδεθεί και η Πάρος και να αποπερατωθεί η κεντρική διασύνδεση μεταξύ Λαυρίου και Σύρου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης διαγωνισμός που αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων μεταξύ Άνδρου - Λιβαδιού (14,5 χλμ.) και Άνδρου - Τήνου (4 χλμ.).

Επίσης άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές για το διαγωνισμό που αφορά την κατασκευή υποσταθμού 150 kV/MT στη Νάξο, με προϋπολογισμένο κόστος 9 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ).