ΤΙΤΑΝ: Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας στο εννεάμηνο

Μικρή αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε το εννεάμηνο του 2017 ο όμιλος «Τιτάν», λόγω της ανόδου στην αγορά των ΗΠΑ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.144,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 4,6% και ανήλθαν σε 214,5 εκατ. ευρώ.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, διαμορφώθηκαν σε 33,1 εκατ. ευρώ, έναντι 121,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.