Ξεκίνησε η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΒΆ 4108/23.11.2017) των διορθώσεων γραφικών σφαλμάτων που είχαν εντοπιστεί στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την απόφαση αυτή που υπέγραψε ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης (ΦΕΚ Β΄4003/17.11.2017), εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, και πιο συγκεκριμένα οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές για την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. 2017.

Έτσι, τέθηκε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία καθίστανται πλέον υποχρεωτικά, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ 2017 και οι αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ.