Δήμος Φυλής: Κατασκευή πεζογέφυρας στον οικισμό Γεννηματά

Για την ασφάλεια των πολιτών στον οικισμό Γεννηματά του Δήμου Φυλής, μετά την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού Αιγάλεω, θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα στο ύψος του ισόπεδου κόμβου της οδού Βυζαντίου, με χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνει την κατασκευή πεζόδρομων πρόσβασης, ραμπών και όδευσης τυφλών, καθώς και δύο ακρόβαθρων (κάθε ένα από τα οποία θα διαθέτει κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα), εξασφαλίζοντας άμεση και ευχερή πρόσβαση σε πεζούς και άτομα με αναπηρία.

Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστούν παρτέρια πρασίνου ενδιάμεσα, ενώ θα υλοποιηθούν εργασίες ηλεκτροφωτισμού.