Προχωρά το έργο αποκατάστασης του παλαιού καμινιού Πετρούπολης

Στην αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού καμινιού Πετρούπολης (ενός σημαντικού μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής) και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προχωράει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δήμο Πετρούπολης και την Περιφέρεια Αττικής.

Μεταξύ άλλων, το έργο (προϋπολογισμού 2.535.000 ευρώ με ΦΠΑ) περιλαμβάνει καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, χωματουργικές εργασίες, εκσκαφή και αποκομιδή του δαπέδου του ισογείου και της οροφής του καμινιού, πλήρη στερέωση και αποκατάσταση της οροφής και της τοιχοποιίας, ανακατασκευή του δαπέδου του δώματος και του μεταλλικού στεγάστρου, καθώς και προσθήκη κηπευτικού χώματος στις θέσεις όπου προβλέπεται ανάπτυξη πρασίνου.

Σημειώνεται ότι τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη της κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.