ΤΙΤΑΝ:Μεταφορά φερτών υλικών από τις πληγείσες περιοχές στο ανενεργό λατομείο

Με συλλογή των φερτών υλικών θα επιχειρηθεί διευκόλυνση της λειτουργίας των Δήμων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Αττική (και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και Μεγάρων, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας).

Οι μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών που εισήλθαν εντός του οικιστικού ιστού, θα συλλεχτούν μέσω των εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης και θα μεταφερθούν στο ανενεργό λατομείο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Πρόκειται για εξαίρεση από την απαγόρευση απόθεσης υλικών στο λατομείο, και αφορά μόνο τα υλικά που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των έκτακτων φαινομένων.

Η μεταφορά θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών και θα τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις διαχείρισής τους, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4042/2012.