Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εγκρίθηκαν έργα οδοποιίας

Σημαντικά έργα αποκατάστασης και βελτίωσης της οδοποιίας εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής αποφασίστηκε:

Α) Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την αποκατάσταση της κατολίσθησης της επαρχιακής οδού που ενώνει την Αρχαία Πίσα (Μιράκα) με το Δ.Δ. «Λάλας», προϋπολογισμού 710.000,00 ευρώ.

Β) Η έγκριση πρακτικού ανάθεσης και διάθεσης πίστωσης για υπογραφή σύμβασης για επικαιροποίηση της μελέτης για τη βελτίωση του τμήματος της παράκαμψης Χαβαρίου της Αμαλιάδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 159.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γ) Η έγκριση της συγκρότησης επιτροπής και της προκήρυξης διαγωνισμού για τη συντήρηση, αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της εθνικής οδού Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο προϋπολογισμού 2.419.354,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.