ΗΛΕΚΤΩΡ: Υπέγραψε σύμβαση με ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Σύμβαση υπέγραψε η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο της ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, και θα τροφοδοτήσει τη νέα μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτιμάται ότι με το έργο θα απορροφώνται περίπου 2.000 m3/h βιοαέριο, ενώ η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχεται περίπου σε 22.000 MWh, ικανή για την κάλυψη των ετησίων αναγκών σε ηλεκτρισμό περίπου 5.500 νοικοκυριών.