Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020»: Μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Πελαγία

Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού είναι ένα έργο ύψιστης σημασίας στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας, καθώς φέρει τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και σημαντικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για κατασκευαστικό έργο άνω των 15.000.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού κατασκευάζεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μαλεβιζίου συνολικής έκτασης 13 στρεμμάτων, και θα καλύψει τις περιοχές της Λυγαριάς, του Μαδέ και της Αγίας Πελαγίας.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας που θα καλύψει τις ανάγκες των σημαντικά ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών για τα επόμενα 20 χρόνια, ενώ έχει προβλεφθεί και μελλοντική επέκτασή του, για κάλυψη των αναγκών της επόμενης 40ετίας.

Παράλληλα, μέσω του έργου περιφράζεται ο οικισμός, προκειμένου να προστατευτεί από πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές κατά το παρελθόν. Η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και η μεγάλη λιμνοδεξαμενή που θα κατασκευαστεί άμεσα θα προσφέρουν νερό για άρδευση, καθώς και λίπασμα, μέσα από ειδική επεξεργασία που θα συντελείται στη μονάδα.