Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Ηλεκτρονική έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Παροχή καινοτομικής υπηρεσίας για ηλεκτρονική έκδοση εγγυητικών επιστολών προς τα μέλη του ανακοίνωσε ότι διαθέτει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στοχεύοντας την παροχή αυξημένης ασφάλειας και εξυπηρέτησης στα μέλη του και αναβαθμίζοντας καθοριστικά τις πιστοδοτικές υπηρεσίες του.

Η πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας του Ταμείου βρίσκεται σε εφαρμογή από 17 Ιουλίου 2017 και αφορά την ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία όσον αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμούς, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Παράλληλα, η υπηρεσία είναι αδιαλείπτως διαθέσιμη στους χρήστες, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Σημειώνεται ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί παράλληλα και το παλαιό σύστημα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρις ότου τα μέλη του Ταμείου εξοικειωθούν με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, με αφορμή τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγυοδοσίας, δήλωσε σχετικά:

«Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο ικανοποίησης ενός χρόνιου αιτήματος των μελών μας, και αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής μας για την εξέλιξη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε ένα σύγχρονο Ταμείο, που θα προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και θα τους στηρίζει έμπρακτα στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων».