ΠΕΠ Θεσσαλίας Ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών ο Αγοραστός

Επιτάχυνση των διαδικασιών από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι δημοπρασίες των έργων που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Μάλιστα στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020 έχουν ενταχθεί έργα (εργολαβίες και προμήθειες) σημαντικού αριθμού και προϋπολογισμού.

Όσα από αυτά δεν είχαν δημοπρατηθεί έως τις αρχές Αυγούστου του 2016 (λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων [ν.4412/2016] αλλά και της εμπλοκής που δημιουργήθηκε αφενός με τις αρχαιολογικές έρευνες και την ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης και αφετέρου με την έγκαιρη έκδοση των εφαρμοστέων του νόμου αποφάσεων – προτύπων τευχών δημοπράτησης κλπ.), δεν μπόρεσαν να δημοπρατηθούν στην περίοδο που ακολούθησε.

Όπως γίνεται αντιληπτό βέβαια, το αποτέλεσμα ήταν η καθυστέρηση στην εξέλιξη των έργων στο ΠΕΠ.