Αυτοματισμοί στη βιομηχανία εξόρυξης

Η εξέλιξη αυτόνομων οχημάτων για ορυχεία άργησε συγκριτικά με άλλους τομείς, λόγω του ανθρώπινου παράγοντα που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο απαραίτητος. Όμως, η εξέλιξη ανάλογων συστημάτων στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου οι ιδιαίτερα αντίξοες και επικίνδυνες για τον άνθρωπο συνθήκες το απαιτούσαν, δημιούργησε τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές.

Τα τελευταία δύο χρόνια συντελείται μια επανάσταση στα συστήματα αυτοματισμών οδήγησης σε εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, όπως είναι τα ορυχεία και τα λατομεία.

Η τεχνολογική εξέλιξη είναι ραγδαία, θυμίζοντας την αντίστοιχη εξέλιξη στον αυτόνομο γεωργικό εξοπλισμό πριν από 30 χρόνια.

Βέβαια, αυτοματισμοί στη βιομηχανία εξόρυξης εξελίσσονται και μπαίνουν στην παραγωγή ήδη από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας, αλλά πλέον περνάμε σε μια νέα εποχή όπου τα retrofit συστήματα αυτόνομης οδήγησης σε αυτά τα τεράστια οχήματα έχουν μπει ήδη στην αγορά και πλέον παρουσιάζονται πειραματικά οχήματα χωρίς καν καμπίνα οδηγού.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο στάδια αυτονομίας στον εξοπλισμό των ορυχείων: ημιαυτόνομα και πλήρως αυτόνομα (που συχνά αναφέρεται απλά ως αυτόνομα).
Στις ημιαυτόνομες εφαρμογές, ο εξοπλισμός μπορεί να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα με αυτονομία, ή έστω με την επίβλεψη ανθρώπου, ενώ σε πιο δύσκολες εφαρμογές παρεμβαίνει ο χειριστής, είτε επιτόπου είτε με απομακρυσμένη διαχείριση από αίθουσα ελέγχου.

Στην περίπτωση των αυτόνομων οχημάτων δεν υπάρχει παρουσία ανθρώπου στην καμπίνα, και ο πλήρης κύκλος εργασίας εκτελείται χωρίς την παρέμβαση.
χειριστή.
Φυσικά, τα φορτηγά παρακολουθούνται σε ένα δωμάτιο ελέγχου, είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως, αλλά αυτή η παρακολούθηση είναι μόνο για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

Διαβάστε την συνέχεια στο τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου