Γεώργιος Συριανός: «Μόνη λύση, η φυγή προς τα εμπρός»
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων, Γεώργιο Συριανό, προκειμένου να μας περιγράψει την τωρινή εικόνα του τόσο σημαντικού κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα.

Συνέντευξη: Πάνος Κατσαχνιάς

Ότι περνάμε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση ως χώρα είναι γνωστό. Ότι συγκεκριμένα, υπάρχουν συνθήκες πολύ αρνητικές στον κατασκευαστικό κλάδο είναι επίσης δεδομένο. Η δυνατότητα ξεπεράσματος αυτής της κρίσης στα δημόσια έργα είναι συναρτημένη με το ξεπέρασμα της κρίσης στην μεγάλη εικόνα, δηλαδή στην εθνική οικονομία. Κι αυτό γιατί αυτά τα δύο αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλουποστηρίζονται. Τα δημόσια έργα είναι μπροστάρης στην ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως μπορούν να υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο μιας ανεπτυγμένης οικονομίας. Κι εδώ ακριβώς είναι και η δυσκολία. Του πως θα βγούμε από το καθοδικό αυτό σπιράλ που βρισκόμαστε σήμερα. Πως θα βρούμε δηλαδή, το σταθερό εκείνο έδαφος, πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να δώσουμε την απαιτούμενη ώθηση για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Με τι εργαλεία; Την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, το Πακέτο Γιουνκέρ, το ΣΕΣ 2014-2020, τη δανειοδότηση από τις τράπεζες, την ευρωστία των κατασκευαστικών εταιριών; Όλα αυτά μαζί;

Εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα. Χρειάζεται ένα έναυσμα, ένα θετικό κλίμα, καθώς και μια σειρά από πολιτικές αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα που να κινούνται για πρώτη φορά προς την σωστή κατεύθυνση.

Μπορεί να συμβεί σήμερα κάτι τέτοιο; Μιλήσαμε γιΆ αυτό με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), κ. Γεώργιο Συριανό και σας παραθέτουμε τις απαντήσεις του.

Ποιές οι προτεραιότητες του ΣΤΕΑΤ και εσάς ως προέδρου του για την νέα θητεία;


Ο ΣΤΕΑΤ εκφράζοντας αυθεντικά το πιο δυναμικό κομμάτι του κατασκευαστικού κλάδου από πλευράς όγκου δραστηριότητας και γενικότερα εμβέλειας, έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου σε όλα τα πεδία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τον ταλανίζουν, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της μεγάλης κρίσης.

Κυρίαρχο ζητούμενο για την χώρα και την οικονομία είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη, που μπορεί να γίνει μέσα από την επανακινητοποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τις κατασκευές στην πρώτη γραμμή αυτής της εθνικής προσπάθειας, εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές προϋποθέσεις της θετικής αξιολόγησης από τους Θεσμούς και η κάποιας μορφής συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης του χρέους.

Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δεν υπάρχει επιστροφή.Η φυγή λοιπόν, προς τα εμπρός, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μΆ έναν τρόπο που να αξιοποιεί τις όποιες δυνάμεις υπάρχουν σε αυτήν, είναι μονόδρομος. Ευελπιστώντας ότι τελικά αυτά τα δύο βασικά προαπαιτούμενα για την επιστροφή στην ανάπτυξη θα ικανοποιηθούν, επισημαίνουμε βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε ο κατασκευαστικός κλάδος να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επόμενη περίοδο και που αποτελούν παράλληλα βασικούς στόχους μας και προτεραιότητες για την προώθηση αντίστοιχων δράσεων και θεσμικών παρεμβάσεων:


¶μεση ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την διάθεση των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση έργων και υποδομών κάθε μορφής, μικρών και μεγάλων, με στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση στα πλαίσια ορθολογικού σχεδιασμού.


Ουσιαστική αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και έγκαιρη και επαρκής προετοιμασία για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα από τους φορείς του Δημοσίου.


Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών κεφαλαίων, στα πλαίσια της επιδιωκόμενης μόχλευσης εξαιρετικά αναγκαίας υπό τις παρούσες συνθήκες για την οικονομία.


Εξάντληση όλων των περιθωρίων για την διάθεση των αναγκαίων πόρων για την έγκαιρη αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου προς κατασκευαστικές επιχειρήσεις και την ομαλή χρηματοδότηση των έργων.


Υιοθέτηση των θέσεων μας για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων και τον νέο νόμο για τις Συμβάσεις Παραχώρησης.


Οριστική λύση στα χρονίζοντα προβλήματα, με την σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρητηρίου Τιμών και Προδιαγραφών».


Αντιμετώπιση των προβλημάτων φορολογικής νομοθεσίας που θίγουν τις κατασκευαστικές εταιρείες και ισότιμη συμπεριφορά από την Πολιτεία απέναντί τους.


Επεξεργασία και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Για την ικανοποίηση των παραπάνω προτεραιοτήτων, άμεσα συναρτημένων με το ξεπέρασμα της κρίσης στον κλάδο, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειες προς τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας.