Μηχάνημα Διάνοιξης Σηράγγων EPB–TBM

Η νέα δυτική επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό από το Χαϊδάρι έως το Δημοτικό Θέατρο πρόκειται να αποτελέσει συνδετήριο συγκοινωνιακό άξονα του κέντρου της πρωτεύουσας με το κεντρικό λιμάνι του Λεκανοπεδίου, μέσω των δυτικών προαστίων.

Η επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά αποτελεί την σημαντικότερη παρέμβαση για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Πειραιά και των δήμων της ευρύτερης περιοχής (Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγ. Βαρβάρα, Χαϊδάρι), που χαρακτηρίζονται σήμερα από χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στις κεντρικές κυρίως περιοχές.

Η διάνοιξη της σήραγγας διπλής τροχιάς της επέκτασης «Τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς», θα κατασκευαστεί με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (Earth Pressure Balance - EPB). Η ανακατασκευή του μηχανήματος ολομέτωπης κοπής ΤΒΜ τύπου ΕPB, πραγματοποιείται στην πόλη Brescia της Ιταλίας από την εταιρεία κατασκευής του LOVAT (Όμιλος CATERPILLAR). Το μηχάνημα αναμένεται να φτάσει στον τόπο του έργου περί τον Ιούνιο, σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η επιλογή του μηχανήματος έχει γίνει σύμφωνα με τις αναμενόμενες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες σε ολόκληρο το μήκος της υπό κατασκευήν σήραγγας. Ειδικότερα η επιλογή έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αποφυγή διαταραχής και πρόκλησης ζημιών στα κτίρια και στις κατασκευές που βρίσκονται εντός των ορίων της ζώνης επιρροής της σήραγγας, την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους και την πρόληψη ζημιών στα δίκτυα κοινωφελών οργανισμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των κατασκευαζόμενων σηράγγων. Σχεδόν το σύνολο της σήραγγας θα διανοιχτεί κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και το υπερκείμενο κυμαίνεται μεταξύ 10-12μ.

Το μηχάνημα μήκους 130 μέτρων αποτελείται από μια περιστρεφόμενη κεφαλή ολομέτωπης κοπής, ίδιας διαμέτρου με αυτήν της εκσκαφής (9,457μ) καθώς και το σύστημα υποστήριξης του μηχανήματος. Στην κοπτική κεφαλή προσαρμόζονται κοπτικοί δίσκοι για διάνοιξη σε βραχώδη και πετρώδη εδάφη, σιαγώνες σύνθλιψης για αμμώδη εδάφη και οδόντες απόξεσης για συνεκτικά εδάφη. Η διαδικασία απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής πραγματοποιείται με μεταφορικούς κοχλίες και ταινίες. Το μηχάνημα EPB - TBM προωθείται μέσω των υδραυλικών γρύλων, οι οποίοι πιέζουν τα ήδη τοποθετημένα προκατασκευασμένα στοιχεία επένδυσης της σήραγγας από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εσωτερική διάμετρο σήραγγας 8,48μ και τα οποία τοποθετούνται εντός του ουραίου περιβλήματος της ασπίδας με την χρήση του ανυψωτήρα προκατασκευασμένων στοιχείων.