Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Πειραιάς: Κατασκευή Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ
 
Τα έργα από αεροφωτογραφία...
Τα έργα από αεροφωτογραφία...

Σε συνέχεια των έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά, παρουσιάζουμε εκείνα της ολοκλήρωσης του Προβλήτα ΙΙΙ, με την κατασκευή του δυτικού του τμήματος που υλοποιείται σήμερα.

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής αυτής της περιόδου είναι το έργο ολοκλήρωσης της κατασκευής του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ στο εμπορευματικό λιμάνι του Ν. Ικονίου.

Το έργο εκτελείται σε δύο μέρη, ξεκινώντας το 2011 με πρόβλεψη να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018. Το σύνολο της χρηματοδότησης προέρχεται από τον ελληνικό βραχίονα της COSCO Pacific (κινεζικών συμφερόντων), ΣΕΠ Α.Ε.

Ξεκινώντας την πορεία της η εταιρεία στο λιμάνι του Πειραιά το 2010, είχε παραλάβει τον Προβλήτα ΙΙ που δεν είχε ολοκληρωθεί στην τωρινή του μορφή και τον Προβλήτα ΙΙΙ που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα, αλλά και με αυτό που πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Με δεδομένη λοιπόν, την ανάγκη για έργα, η περαιτέρω γιγάντωση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του Πειραιά είναι ένας στόχος που υπηρετείται ακόμη και σήμερα, μέχρι την ολοκλήρωση και ενίσχυση των υποδομών του.

Με κατασκευασμένο σε ποσοστό 95% το ανατολικό κομμάτι του Προβλήτα ΙΙΙ, το έργο κατασκευής του δυτικού τμήματος που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, είναι από τα πλέον απαιτητικά. Όταν όμως ολοκληρωθούν τα έργα ο Προβλήτας ΙΙΙ θα έχει τη δυνατότητα υποδοχής των μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, όπως το πλοίο κατηγορίας «Triple E» της εταιρίας Maersk (το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με 400 μέτρα μήκος και 59 πλάτος), αποκτώντας έτσι την δυνατότητα φιλοξενίας όποιου εμπορικού πλοίου περνά από τη νέα διώρυγα του Σουέζ με κατεύθυνση τη Μεσόγειο και τη δυναμικότητα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων να δεκαπλασιάζεται.

Ο Δυτικός Προβλήτας ΙΙΙ θα έχει συνολική επιφάνεια 136 στρ. περίπου, ενώ το ωφέλιμο βάθος των κρηπιδότοιχών του είναι -19,50m από τη Μέση Στάθμη Θαλάσσης (Μ.Σ.Θ). Το συνολικό μήκος των κρηπιδότοιχων του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ είναι 826,00m. Με την κατασκευή του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ, η συνολική επιφάνεια του θα ανέλθει σε 341 στρέμματα (Ανατολικό τμήμα 205 στρ. και Δυτικό τμήμα 136 στρ.). Αν και το έργο έχει συμβατικό χρονοδιάγραμμα 36 μηνών, η ΤΕΚΑΛ έχει αναλάβει τη δέσμευση για παράδοση του ~70% του έργου τον Ιούλιο του 2016, ήτοι σε χρονικό διάστημα 18 μηνών από την έναρξη του έργου.

Για τη σύγχρονη λειτουργία του λιμένα, στο δυτικό κρηπιδότοιχο θα εγκατασταθούν 8 γερανογέφυρες φορτοεκφόρτωσης τύπου Super Super Post Panamax (SSPP), οι οποίες κινούνται επί σταθερής σιδηροτροχιάς τύπου Α150, που εδράζεται επάνω στις δοκούς θεμελίωσης και την ανωδομή του κρηπιδότοιχου σε μήκος 750m.

Στο χερσαίο χώρο προβλέπεται η εγκατάσταση 25 γερανογεφυρών τύπου eRTG, μέσου μήκους λειτουργίας 730,00m και ικανότητας στοιβασίας (6+1) containers καθΆύψος.

Κατασκευαστικές προκλήσεις

Οι κατασκευαστικές εργασίες του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ προσομοιάζουν αυτών που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο άρθρο για τον Ανατολικό Προβλήτα ΙΙΙ, με τη διαφορά ότι τα κυψελωτά οπλισμένου σκυροδέματος (caisson) είναι περισσότερα (40 αντί 34), ενώ τα τριάντα από αυτά έχουν ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις από τα προηγούμενα: (ΜxΠxΥ) 24,80m x 15,65m x 21,00m. Η επιτευχθείσα παραγωγικότητα κατασκευής caisson στον Ανατολικό Προβλήτα ΙΙΙ ήταν ~5 caisson/μήνα, ενώ η αντίστοιχη παραγωγικότητα στο έργο του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ βελτιώθηκε αισθητά, καθώς έφτασε μέχρι και τα 8 caisson/μήνα, δηλαδή πάνω από 2.600m3 σκυροδέματος ανά εβδομάδα.

Η κατασκευή των υποδομών του Σ.ΕΜΠΟ. ταυτόχρονα με τη λειτουργία του λιμένα είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των έργων που έχουν εκτελεστεί για λογαριασμό της Σ.Ε.Π. Το ανωτέρω συνεπάγεται την αντιμετώπιση πολλών κατασκευαστικών προκλήσεων, τόσο ως προς τις αυξημένες ανάγκες συντονισμού του έργου, όσο και ως προς το σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών που θα εκτελεστούν, την ορθή διαχείριση των πόρων του έργου (μηχανήματα και συνεργεία) και την ακόμη μεγαλύτερη μέριμνα/επιμέλεια για την ασφάλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ειδικότερα, ο Δυτικός Προβλήτας ΙΙΙ εκτελείται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του υπάρχοντος Προβλήτα Πετρελαιοειδών, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες συντονισμού για την εξασφάλιση της προόδου του έργου με ταυτόχρονη τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας. Έτσι, με σκοπό την βέλτιστη ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Λιμένα, το έργο εξελίσσεται από τον Νότο προς τον Βορρά -δηλαδή από το μεγαλύτερο βάθος προς το μικρότερο- κάτι το οποίο διαφοροποιεί σημαντικά τον κλασσικό τρόπο εκτέλεσης των λιμενικών έργων (από τα ρηχά προς τα βαθιά).

Η ίδια η επίχωση ειναι μία μεγάλη κατασκευαστική πρόκληση. Το βάθος του πυθμένα φτάνει μέχρι και τα 36 μέτρα και η παρακολούθηση των καθιζήσεων κρίνεται επιτακτική. ΓιΆ αυτό και βασική παράμετρος της ομαλής εξέλιξης του έργου είναι η συνεχής παρακολούθηση τους μέσω ειδικών διατάξεων που ονομάζονται «μάρτυρες». Η παρακολούθηση αυτή είναι 24ωρη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Με τον τρόπο αυτό, είναι πλήρως ελεγχόμενη η εξέλιξη των καθιζήσεων αναφορικά με το χρόνο και μόνο όταν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι το φαινόμενο έχει ολοκληρωθεί για μία δεδομένη περιοχή του λιμένα, εκκινούν τα έργα επιφανείας (δηλαδή η κατασκευή των δαπέδων, η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών κτλ.).

Στο έργο αναμένεται να ενσωματωθούν άνω των 9.000.000 τόνων υλικού επίχωσης. Για το λόγο αυτό και κάθε μέρα έρχονται 1.000 χωματουργικά φορτηγά με 25.000 τόνους υλικού επίχωσης για το στρώσιμο του υπεδάφους. Επιπλέον, αναμένεται να ενσωματωθούν 145.000m3 σκυροδέματος όλων των τύπων και 1.500m σιδηροτροχιάς Α150. Ειδικότερα για το σκυρόδεμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα υψηλά ποιοτικά standards και οι απαιτήσεις του Τεχνικού Συμβούλου της Σ.Ε.Π. οδήγησαν σε στρατηγική συμφωνία της ΤΕΚΑΛ με το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και της σύνθεσης του σκυροδέματος που παράγεται σε συγκρότημα της εταιρείας επί τόπου του έργου.

Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί ότι στο έργο εφαρμόζονται πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα για την αποφυγή της διατάραξης του τοπικού οικοσυστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ειδικά σχεδιασμένες οπές που έχουν διανοιχθεί στην εξωτερική παρειά των caisson κατά μήκος του κρηπιδότοιχου, έτσι ώστε να απορροφώνται πλήρως οι κυματισμοί στον χώρο του Λιμένα.

Τέλος, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής του έργου (Σαλαμίνα), όλες οι υποθαλάσσιες εργασίες εκτελούνται απαρέγκλιτα με την συνεχή παρουσία ομάδας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών

Στη νότια πλευρά του Προβλήτα ΙΙΙ χωροθετείται ο Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών (Ν.Π.Π.), συνολικού εμβαδού 12.800m2 και συνολικού μήκους μετώπου 350m. Η όδευση των σωληνώσεων των εταιρειών Πετρελαιοειδών θα γίνει μέσω υπόγειου κιβωτιοειδούς οχετού κατά μήκος του Προβλήτα ΙΙΙ.

Ο οχετός διαμορφώνεται από πέντε σειρές προκατασκευασμένων τοιχείων, τα οποία φέρουν εγκοπές στο άνω μέρος τους, με σκοπό την εγκάρσια διέλευση των σωληνώσεων (loops), όπου απαιτείται. Μετά την εγκατάσταση των σωληνώσεων και του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού, ο οχετός θα καλυφθεί με προκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος.

Ο Ν.Π.Π., καθώς και το έργο κατασκευής του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ εντάσσονται στην επενδυτική συμφωνία, ύψους 230.000.000 ευρώ, που αφορά στα προαναφερθέντα έργα, καθώς και στην εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στους Προβλήτες II και ΙΙΙ και η οποία αναμένεται να δημιουργήσει 700 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα για το Ν.Π.Π., θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σύγχρονος εξοπλισμός αναβαθμίζει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πλοίων που προσεγγίζουν το Λιμάνι του Πειραιά.

Κατασκευή Caisson

Η κατασκευή των caisson αποτελεί την κρισιμότερη ίσως παράμετρο της επιτυχίας του έργου, καθώς αποτελεί μία δυναμικά μεταβαλλόμενη διαδικασία που απαιτεί τον κατάλληλο συντονισμό πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους πόρων (υλικά, συνεργεία, μηχανήματα) για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Κάθε caisson απαιτεί πάνω από 1.300m3 σκυροδέματος για την κατασκευή του, ποσότητα που ισοδυναμεί με 4 πενταόροφες πολυκατοικίες.

Τα caisson αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως «πλωτά κιβώτια σκυροδέματος» (floating box caissons) και συνήθως κατασκευάζονται σε πλωτές αυτοβυθιζόμενες δεξαμενές (floating dock). Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, τα caisson μεταφέρονται στην τελική τους θέση με ρυμουλκά και οι κυψέλες πληρώνονται αρχικά με νερό και στη συνέχεια με κοκκώδες υλικό, έτσι ώστε να εναποτεθούν στην υποθαλάσσια βάση έδρασης.

Ο κύκλος παραγωγής των caisson ξεκινάει με την κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης (foundation slab) που απαιτεί την χρήση συνεργείων τοποθέτησης ξυλοτύπου, τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτησης. Οι εργασίες εκτελούνται πάνω σε πλωτή αυτοβυθιζόμενη δεξαμενή. Όταν κατασκευαστεί η βάση του caisson, τοποθετείται ο δευτερεύων σιδηρός οπλισμός (π.χ. διανομές, ματίσεις, δεσίματα) και ξεκινάει η φάση της σκυροδέτησης των τοιχείων του caisson.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως εξαιτίας του τυποποιημένου σχήματος των caisson, αλλά και της επαναληπτικής φύσης των εργασιών, αφού τα caisson κατασκευάζονται συνήθως κατά ομάδες, η σκυροδέτησή τους γίνεται με χρήση ολισθαίνοντα μεταλλότυπου. Το επίπεδο εξειδίκευσης της εργασίας του ολισθαίνοντα μεταλλότυπου εξαρτάται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Συνήθως τα caisson κατασκευάζονται σε πλωτή δεξαμενή που έχει διαμορφωθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό (κεσονιέρα) και το σκυρόδεμα διακινείται μέσα από ένα δίκτυο σωληνώσεων που είναι ενσωματωμένο στην δεξαμενή. Βέβαια, τέτοιες λύσεις είναι κοστοβόρες και απαιτούν την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίησή τους, ενώ η απόσβεσή τους απαιτεί την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων. Εξετάζοντάς το γενικά πάντως, η σκυροδέτηση και η ολίσθηση του μεταλλότυπου περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

α - συναρμολόγηση εξοπλισμού ολίσθησης

β – ολίσθηση

γ - αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού ολίσθησης

Στη φάση της συναρμολόγησης εξοπλισμού ολίσθησης τοποθετούνται μεταλλικά κιβώτια μεταλλότυπου σε κάθε κελί του caisson από εξειδικευμένο συνεργείο και ακολουθεί η τοποθέτηση των εξωτερικών τοιχίων του μεταλλότυπου.

Γίνεται τοπογραφική αποτύπωση όλων των μεταλλικών κιβωτίων και στη συνέχεια τοποθετούνται ειδικές αρπάγες (yokes) επάνω στις οποίες προσαρμόζεται υδραυλικό σύστημα σωληνώσεων. Ακολούθως, ξεκινάει η προετοιμασία της φάσης της ολίσθησης με την πραγματοποίηση ελέγχων ασφαλείας σε όλα τα υδραυλικά συστήματα, ενώ τοποθετούνται κουπαστές και προστατευτικές μπάρες σε όλα τα εξωτερικά τμήματα του μεταλλότυπου περιμετρικά του caisson για την προστασία του εργατικού προσωπικού.

Μετά την οριστική παραλαβή του σιδηρού οπλισμού και τον τελικό έλεγχο όλου του εξοπλισμού ξεκινάει η ολίσθηση. Η φάση της αρχικής σκυροδέτησης περιλαμβάνει την σκυροδέτηση σε στρώσεις των 200mm έως 250mm, με ανοχή στα 50mm. Μετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέματος και την παρέλευση 7-8 ωρών, ξεκινάει η καθΆ ύψος ολίσθηση του μεταλλότυπου. Το μέτρο της ολίσθησης ή ο ρυθμός ολίσθησης (sliding rate) μετράται σε m/h ή cm/h και αποτελεί βασικό συντελεστή παραγωγικότητας. Το εύρος του εξαρτάται από τις ιδιότητες του σκυροδέματος, τις καιρικές συνθήκες, καθώς βέβαια και την ικανότητα του συνεργείου.

Κατά τη διάρκεια της ολίσθησης, όπου τα τοιχεία του caisson κατασκευάζονται καθΆ ύψος, τα συνεργεία σκυροδέτησης και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού εργάζονται συνεχώς. Όταν ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος, ο μεταλλότυπος ολισθαίνει ~60cm πάνω από την τελική επιφάνεια και ειδικό συνεργείο καθαρισμού απομακρύνει τυχόν υπολείμματα σκυροδέματος με υδροβολή.

Η πλωτή δεξαμενή βυθίζεται στο νερό, το caisson καθελκύεται με τη χρήση ρυμουλκών και ξεκινάει η φάση της αποσυναρμολόγησης. Το συνεργείο της αποσυναρμολόγησης μετακινεί τον εξοπλισμό της ολίσθησης με τη χρήση οικοδομικών γερανών και εκτελούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού του μεταλλότυπου. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, ο κύκλος παραγωγής επαναλαμβάνεται ξεκινώντας με την κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.

Η προηγούμενη διαδικασία μπορεί να διαφοροποιηθεί και να γίνει πιο πολύπλοκη σε περίπτωση που η κατασκευή ενός caisson δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξΆ ολοκλήρου στην πλωτή δεξαμενή λόγω περιορισμού στην φέρουσα ικανότητά της. Αυτό το ενδεχόμενο συναντάται συχνά, καθώς οι διαθέσιμες πλωτές δεξαμενές σε μία δεδομένη χρονική περίοδο μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της μελέτης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των caisson.

Σε αυτή την περίπτωση, η ολίσθηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται όταν η ολίσθηση σταματήσει σε συγκεκριμένο ύψος του caisson που συναρτάται με την φέρουσα ικανότητα της δεξαμενής. Τότε, το caisson καθαρίζεται και καθελκύεται από την πλωτή δεξαμενή και η ολίσθηση συνεχίζεται (δεύτερη φάση) εν πλω μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου παραγωγής τους.

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο της κατασκευής των caisson σε δύο φάσεις είναι το γεγονός πως η πλωτή δεξαμενή είναι και πάλι διαθέσιμη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Συνεπώς, η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του επόμενου caisson μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα με τις εργασίες σκυροδέτησης του caisson που βρίσκεται εν πλω, αρκεί να επαρκούν τα μέσα παραγωγής (π.χ. συνεργεία, σκυρόδεμα).

Το λογισμικό CaissonSim

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της επένδυσης που συνεπάγεται η κατασκευή των caisson, η εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης υψηλού επιπέδου, όπως η προσομοίωση, για την μελέτη της κατασκευαστικής διαδικασίας, εξασφαλίζει την εγκυρότητα των προτεινόμενων κατασκευαστικών λύσεων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο προβλημάτων της μελέτης, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη λειτουργία του έργου, όταν πια αυτό θα έχει ολοκληρωθεί.

Με αυτή τη φιλοσοφία η εταιρεία ΤΕΚΑΛ σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για την προσομοίωση της κατασκευαστικής διαδικασίας των caisson, το οποίο ονομάστηκε CaissonSim. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να:

Α - προβλέπει τον χρόνο ολοκλήρωσης των caisson πριν από την έναρξη της κατασκευής τους λαμβάνοντας υπόψη στοχαστικές παραμέτρους, όπως η ικανότητα του συνεργείου και ο ρυθμός άφιξης του σκυροδέματος στον χώρο κατασκευής,

B - λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό μάθησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, δηλ. τη βελτίωση του ρυθμού παραγωγής των caisson όσο εξελίσσεται η κατασκευή, λόγω της επαναληπτικής φύσης της εργασίας και της συνακόλουθης εξοικείωσης του συνεργίου με αυτή,

Γ - προβαίνει σε τεχνικο-οικονομική ανάλυση διαφορετικών συνδυασμών μέσων παραγωγής (συνεργεία, μηχανικός εξοπλισμός) και να υποδεικνύει τη βέλτιστη λύση με βάση χρονικά και κοστολογικά κριτήρια.

Η εφαρμογή του CaissonSim αρχικά στο έργο της κατασκευής του Ανατολικού Προβλήτα ΙΙΙ και στη συνέχεια της κατασκευής του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ στέφθηκε από ακαδημαϊκή και εμπορική επιτυχία.

Ακαδημαϊκή, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του κόσμου και εμπορική επιτυχία, καθώς η αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΤΕΚΑΛ ζητήθηκε για εφαρμογή σε παρόμοια έργα στην Κύπρο, στο Μαρόκο και στον Καναδά.

 
 Κατασκευές
Γέφυρα Τσακώνας: Έξυπνη διαχείριση σύνθετου προβλήματος
Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι
Νέος αυτοκινητόδρομος στα Τέμπη
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – FIX
Κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίου
Κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη
Επόμενη στάση: Πειραιάς
Ένα τεράστιας έκτασης έργο για το μέλλον
Το νέο κτίριο «βιτρίνα» των μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook