Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Κατασκευές
Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Χάλυβας: Τα νέα στάνταρ ποιότητας
 
Οι ελληνικές βιομηχανίες χάλυβα δικαιούνται σήμερα να υπερηφανεύονται διεθνώς για την ποιότητα των προϊόντων τους.
Οι ελληνικές βιομηχανίες χάλυβα δικαιούνται σήμερα να υπερηφανεύονται διεθνώς για την ποιότητα των προϊόντων τους.

Τρία νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, τα ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 έρχονται να ταράξουν τα νερά στο χώρο των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Τα νέα Πρότυπα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στα τέλη του 2006, θα αντικαταστάσουν τα ισχύοντα Πρότυπα χαλύβων ΕΛΟΤ 971 και ΕΛΟΤ 959, φέροντας ριζικές αλλαγές στις μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες ποιότητες χάλυβα νέου.

Η αλλαγή αυτή στα Πρότυπα αποτελεί και τον προάγγελο της σύνταξης του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ). Σημειώνεται ότι το σχέδιο του νέου ΚΤΧ θα παρουσιαστεί σε ειδική Συνεδρία στο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος και το ΤΕΕ, στην Αλεξανδρούπολη, το διάστημα 25 – 27 Οκτωβρίου 2006.

Σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον τομέα των χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος είναι αφιερωμένο το τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Εργοταξιακά Θέματα». Περιλαμβάνει ένα άρθρο της κυρίας Γεωργίας Αγναντιάρη η οποία είναι Χημικός Μηχανικός στο Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται στα τρία νέα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τις κύριες αλλαγές που αναμένεται να περιληφθούν στον νέο ΚΤΧ, καθώς και τις εταιρίες που ανταποκρίθηκαν και μας απέστειλαν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτουν.

Ιστορική ανασκόπηση

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι χάλυβες που χρησιμοποιούνταν στη χώρα μας ως οπλισμός του σκυροδέματος, ήταν σύμφωνοι προς τους Γερμανικούς Κανονισμούς και τα σχετικά DIN και διακρίνονταν στις κατηγορίες St I , St III και St IV με συγκεκριμένα όρια διαρροής και αντοχές. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνονταν στον Κανονισμό για τη Μελέτη και Εκτέλεση Οικοδομικών Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα του 1954.

Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ εισήχθησαν για πρώτη φορά το 1987, με την έκδοση των Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 για τους κοινούς και τους συγκολλήσιμους χάλυβες αντίστοιχα. Την ίδια χρονιά με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας τα Πρότυπα αυτά έγιναν υποχρεωτικά.

Το 1995, με τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ και την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση όπως αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από τροποποιήσεις, καθορίστηκαν τρεις κατηγορίες χαλύβων οι S220, S400 και S500 με βάση την τιμή του ορίου διαρροής τους. Στη συνέχεια ακολούθησε το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1421-1 το οποίο και διαμορφώθηκε ως ένα γενικό κείμενο μόνον για τους συγκολλήσιμους χάλυβες.

Τέλος, το 2000 συντάχθηκε και τέθηκε σε ισχύ, ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος που αποτελεί ένα πρωτότυπο κείμενο. Ο κανονισμός αυτός συμπλήρωσε, ολοκλήρωσε και εκσυγχρόνισε τα προισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971.

Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο ΚΤΧ

Το νέο σχέδιο ΚΤΧ θα παρουσιαστεί στο τέλος Οκτωβρίου 2006 στα πλαίσια του 15ου Συνεδρίου Σκυροδέματος, θα δοθεί σε δημόσιο διάλογο το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου (με μικρή παράταση) και αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ τον Μάρτιο του 2007. Στόχος του νέου κανονισμού είναι η εναρμόνιση του ΚΤΧ του 2000 με το νέο Πρότυπο του ΕΛΟΤ 1421–3 (Β500C) και 1421-2 (Β500Α). Αναλυτικότερα με το νέο κανονισμό θα γίνει διάκριση των χαλύβων με βάση τη νέα σήμανση της κατηγορίας C , αλλά και όλων των παλαιοτέρων. Θα καθιερωθούν νέα μεγέθη χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος (π.χ. όχι μόνο έως Φ32 αλλά έως και Φ40). Θα τεθεί ζήτημα γεωμετρίας των νευρώσεων είτε με μέτρηση των υψών, γωνιών κλπ. είτε μέσω δοκιμών αντοχής συνάφειας.

Παράλληλα, θα καθιερωθεί μία δοκιμασία κόπωσης και θα υπάρξουν προσαρμογές στα χημικά χαρακτηριστικά στο νέο πρότυπο για τις % περιεκτικότητες Cu, C. Θα υπάρξει πλήρης αναμόρφωση του πίνακα των μηχανικών ιδιοτήτων και θα καθιερωθούν έλεγχοι, εφελκυστικής αντοχής, αντοχής διάτμησης κ.λ.π. για πλέγματα και δικτυώματα.

Τέλος, θα υπάρξει συμπλήρωση και βελτίωση παλαιότερων κεφαλαίων, καθώς και προσθήκη νέων ενώ θα προστεθούν κεφάλαια ή παραρτήματα που αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, νέες δοκιμές (π.χ. κόπωση, ομοιόμορφη επιμήκυνση, κράτυνση), νέα υλικά (π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες οπλισμένου σκυροδέματος) κτλ..

Στις κατασκευές

Σύμφωνα με την Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος (ΕΝΧΕ), η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των Ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής χάλυβα, η συνολική ετήσια παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα των Ελληνικών Χαλυβουργιών ανέρχεται στους 2.200.000 τόννους και ο κλάδος απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους. Ωστόσο σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Τικτόπουλο, πρόεδρο της ΕΝΧΕ, στην ελληνική αγορά έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από την εισαγωγή Τουρκικών χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας. «Ο βασικός λόγος επιλογής του Τουρκικού χάλυβα είναι η χαμηλότερη τιμή του σε σχέση με τον Ελληνικό και η χρησιμοποίησή του σχεδόν αποκλειστικά στις ιδιωτικές κατασκευές, αρκετές φορές αναμεμειγμένος με χάλυβα Ελληνικής παραγωγής» διευκρίνισε ο κ. Τικτόπουλος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εισαγομένων από την Τουρκία χαλύβων οπλισμού έχουν επανειλημμένα απορριφθεί παρτίδες χάλυβα, ως ποιοτικά ακατάλληλες καθώς οι έλεγχοι αυτοί μέχρι σήμερα γίνονται σύμφωνα με τα παλαιά πρότυπα ποιότητας του ΕΛΟΤ. Σημειώνεται ότι τα νέα πρότυπα είναι πολύ απαιτητικότερα από τα παλαιά και οι εισαγόμενοι χάλυβες πρέπει πλέον να ελέγχονται σύμφωνα με αυτά.

Οι Ελληνικές χαλυβουργίες άρχισαν να εφαρμόζουν τα νέα πρότυπα εθελοντικά από διετίας και παράγουν χάλυβα υψηλής ολκιμότητας, σύμφωνα με τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να έχει υψηλή ολκιμότητα, δηλαδή να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται με ασφάλεια στις παραμορφώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια σεισμού. Πέραν της ασφάλειας, η υψηλότερη ποιότητά του ελαχιστοποιεί την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών κατά την διάρκεια ζωής ενός κτιρίου και κατά συνέπεια μειώνει τις δαπάνες της αποκατάστασής του.

Ολα τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών έργων, έχουν κατασκευαστεί με χρήση ελληνικών χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (Αεροδρόμιο, Μετρό, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Ολυμπιακό Χωριό, Εγνατία Οδός κ.α.).

Προβλήματα από την εισαγωγή τουρκικών χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, χαμηλής ποιότητας, δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ε.Ε. της Νότιας Ευρώπης (όπως η Ιταλία και η Ισπανία). Ωστόσο, οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος αποτελούν περίπου το 90% του συνόλου των επιμηκών προϊόντων που παράγει η χώρα μας και αποτελούν το βασικό χαλυβουργικό προϊόν της Ελλάδος, η οποία έχει την υψηλότερη σεισμική δραστηριότητα στην Ευρώπη και μία από τις υψηλότερες παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, πέραν της εμπορικής διάστασης του προβλήματος, η υψηλή ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας.
 
 Υλικά
Συγκροτήματα παραγωγής τροποποιημένης πίσσας
Προστασία ασφαλτικών επιφανειών σε αεροδρόμια
Αυτοκινητόδρομοι και ποιότητα κύλισης
Διαχείριση των υλικών στο εργοτάξιο
Ευεξία Doka στο καλούπωμα
Νύχτες μαγικές στο αστικό τοπίο
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook