Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Geomiso: Καινοτομικό λογισμικό made in Greece για μηχανικούς
 Το λογισμικό Geomiso χρησιμοποιείται τόσο για να σχεδιαστεί ένα προϊόν όσο και για να προσομοιωθεί και να προβλεφθεί η συμπεριφορά του σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται δημιουργία δοκιμαστικού προϊόντος ή εκτέλεση δοκιμών αντοχής.


Το λογισμικό Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως πλήρως ενοποιημένο λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης (isogeometric analysis) και τριδιάστατου σχεδιασμού, το οποίο με βάση τη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, την εξέλιξη και ισχυρή γενίκευση της κλασικής μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (finite element analysis), ενσωματώνει πλήρως σε μία ενιαία λύση τις τεχνολογίες σχεδιασμού και τεχνικής μελέτης μέσω υπολογιστή (CAD και CAE). Έτσι αποτελεί άριστο εργαλείο για τους μηχανικούς στην εξαγωγή αποτελεσμάτων, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, καθώς και χωρίς γεωμετρικά σφάλματα.

Έως σήμερα, οι μηχανικοί γνωρίζουν ελάχιστα από υπολογιστική γεωμετρία, με αποτέλεσμα να μην έχουν συνειδητοποιήσει πως το ίδιο το σχέδιο περιέχει όλες τις γεωμετρικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυσή του από το μηχανικό, και μάλιστα το ακριβές πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων.

Ενδεικτικά, στα τμήματα R&D των βιομηχανιών, κάθε νέο προϊόν σχεδιάζεται με ένα πρόγραμμα CAD από τους σχεδιαστές και στη συνέχεια αναλύεται με ένα διαφορετικό πρόγραμμα CAE από τους μηχανικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν εκ νέου το προσεγγιστικό πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων και να εντοπίσουν προβληματικές περιοχές στη γεωμετρία του. Στην περίπτωση ατελειών, το σχέδιο επιστρέφεται στους σχεδιαστές, προκειμένου να διορθωθεί και να αποσταλεί εκ νέου στους μηχανικούς.

Την οριστική λύση στο βιομηχανικό αυτό πρόβλημα της ελλιπούς επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστών και μηχανικών, το οποίο κοστίζει χρόνο και χρήμα, δίνει το Geomiso με τη διττή φύση σχεδιασμού και ανάλυσης, καθώς ενοποιεί τον αρχικό βιομηχανικό σχεδιασμό του προϊόντος με την υπολογιστική του δοκιμή.

Τα τμήματα σχεδιασμού και ανάλυσης των βιομηχανιών ενοποιούνται, με αποτέλεσμα ο χρόνος διάθεσης του τελικού προϊόντος στην αγορά και το αντίστοιχο ολικό κόστος παραγωγής να μειώνονται δραστικά, ενώ το ίδιο το προϊόν προκύπτει βελτιστοποιημένο ως προς το σχεδιασμό και την ποιότητα.

Το Geomiso δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία σε ευρύ φάσμα βιομηχανιών, καθώς ικανοποιεί την επιτακτική ανάγκη της διεθνούς αγοράς για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η πλήρης ενοποίηση των τεχνολογιών CAD και CAE επιτεύχθηκε με την αξιοποίηση του κύριου συστατικού της ισογεωμετρικής ανάλυσης: των σημείων ελέγχου (control points). Οι κόμβοι (nodes) της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων δίνουν τη θέση τους στα σημεία ελέγχου (τα οποία ορίζουν τους βαθμούς ελευθερίας του προβλήματος και δεν ανήκουν ως επί το πλείστον στο φορέα) και στους κόμβους της ισογεωμετρικής μεθόδου (knots), οι οποίοι οριοθετούν τα πεπερασμένα στοιχεία.

Τα στοιχεία, εντός των οποίων ορίζονται τα σημεία αριθμητικής ολοκλήρωσης Gauss, είναι δυνατό να έχουν καμπύλα σύνορα. Κάθε είδους φόρτιση (συγκεντρωμένη, γραμμική, επιφανειακή, μαζική) επί των υλικών σημείων του φορέα μετασχηματίζεται σε ισοδύναμες δράσεις επί των σημείων ελέγχου.

Οι συναρτήσεις βάσης είναι πάντα μη αρνητικές και παρουσιάζουν αυξημένη συνέχεια επί των κόμβων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των συναρτήσεων σχήματος και κατΆ επέκταση των πεπερασμένων στοιχείων, με αποτέλεσμα το πεδίο των τάσεων να προκύπτει πιο ομαλό, δίχως ασυνέχειες.

Ο πολυωνυμικός βαθμός των συναρτήσεων βάσης είναι πλέον δυνατό να προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε ανάγκες του μηχανικού, χωρίς να απαιτείται η χρήση νέου είδους στοιχείων, όπως συμβαίνει στην κλασική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, ενώ η βελτίωση του δικτύου των πεπερασμένων στοιχείων (refinement) είναι πιο αποδοτική, καθώς ο μηχανικός είναι πλέον σε θέση να καθορίζει όχι μόνο τον πολυωνυμικό βαθμό και το πλήθος των πεπερασμένων στοιχείων, αλλά και τη συνέχεια των συναρτήσεων σχήματος.

Σε αντίθεση με τον κύριο ανταγωνιστή, τα πακέτα λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων που αδυνατούν να επιτύχουν την πλήρη ενοποίηση CAD/ CAE, το Geomiso έχει ενσωματώσει τη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, με αποτέλεσμα να συνδέει πλήρως το σχεδιασμό του έργου με την ανάλυσή του από τον μηχανικό, να συγχωνεύει τη δημιουργία γεωμετρίας με τη γένεση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων, να εκμηδενίζει το γεωμετρικό σφάλμα, να καταργεί τους περιορισμούς που επιβάλλει η πολυπλοκότητα της γεωμετρίας, να αυξάνει δραστικά την ακρίβεια των αριθμητικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης και να περιορίζει κατά τάξεις μεγέθους τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο και κόστος.

Τα πλεονεκτήματα αυτά μεταφράζονται σε υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο για τα τμήματα R&D βιομηχανιών και τους μηχανικούς (που διεκπεραιώνουν πιο εύκολα και γρήγορα το σχεδιασμό και την ανάλυση των έργων τους) όσο και για το έργο μηχανικού (βελτιστοποίηση ποιότητας και εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων, δομικών υλικών και ενέργειας). Έτσι μειώνεται κατακόρυφα ο ολικός χρόνος και το ολικό κόστος παραγωγής.

Η εταιρεία Geomiso, η οποία συστάθηκε το 2017 από τον πολιτικό μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτη Καρακίτσιο, αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει το συγκεκριμένο λογισμικό για μηχανικούς, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και ανάπτυξης.

Η εταιρεία απευθύνεται στις δυναμικά αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές σχεδιαστικών προγραμμάτων Computer-Aided Design [CAD] (8,7 δισ. δολ. το 2014, 9.7 δισ. δολ. το 2016) και πακέτων λογισμικού μηχανικού Computer Aided Engineering [CAE], (2,8 δισ. δολ. το 2014, 3,4 δισ. δολ. το 2016), και συγκεκριμένα σε μηχανολόγους, ναυπηγούς, αεροναυπηγούς, πολιτικούς μηχανικούς και τμήματα R&D εταιρειών / βιομηχανιών (σε αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροδιαστημική, αμυντική βιομηχανία και βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων).

Η πρώτη έκδοση του λογισμικού Geomiso προσφέρει γραμμική στατική ισογεωμετρική ανάλυση με NURBS, επιλύει μηχανολογικές / αεροναυπηγικές εφαρμογές και διατίθεται ήδη στην αγορά. Η δεύτερη έκδοση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (κατάταξη πρότασης 19η στην κατηγορία ΤΠΕ, προϋπολογισμός 200.000¤), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» [Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.] (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04288). Μελλοντικές εκδόσεις θα καλύψουν ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, από υπολογιστική δυναμική ρευστών έως και εμβιομηχανική.
 
 Επικαιρότητα
Απολύτως επιτυχημένη η 1η διεθνής έκθεση “Ascen.tec”
Eurolog 2019: Aναδείχθηκαν ο manager και το project της χρονιάς από το ilme
Κεντρική εκδήλωση ΓΣΕΒΕΕ «1919-2019 - 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ: Η ιστορία μας, ιστορία του τόπου μας»
«Καλλέργης Μηχανήματα»: Νέα συνεργασία για υγραεριοκίνηση μηχανών ντίζελ
Δήμος Περιστερίου: Επένδυση πνοής με ηλεκτρικά και Euro 6
«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη ΣΔΙΤ κατασκευής και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων Ν.Ηλείας
Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων για τα “Greek Green Awards 2019”
ΜΑΝ HELLAS TRUCK & BUS S.A. : Ρεκόρ πωλήσεων μεταχειρισμένων φορτηγών το 2018
Αυτοκινητόδρομος Ε65: Ξεκινούν οι εργασίες στο νότιο τμήμα του
Eγκαίνια του πρώτου στη Βόρεια Ελλάδα «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»
Περιφέρεια Αττικής: Ημερίδα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook