Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ : Τα κριτήρια επιλογής και οι δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων
 Οι πρώτοι γερανοί αποτέλεσαν εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων και χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση ψηλών κτιρίων, αλλά και στο αρχαίο θέατρο, για την εμφάνιση στη σκηνή του «από μηχανής θεού». Στο μεσαίωνα έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στα λιμάνια προκειμένου να διευκολύνουν τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων στα πλοία, για να ακολουθήσει η ραγδαία εξέλιξή τους από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, και η χρησιμοποίησή τους σε περισσότερους τομείς της ζωής.


Του Ιωάννη Θ. Αραμπατζή*


«Ανυψωτικά μηχανήματα» λέγονται τα μηχανικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρών κατακόρυφα, ή οριζόντια και κατακόρυφα συγχρόνως.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται:

1. Στη βαριά βιομηχανία, για τη μετακίνηση μεγάλων βαρών.

2. Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις αποβάθρες.

3. Στα πολυώροφα κτίρια, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και την ανύψωση υλικών.

4. Στα μεταλλεία, για τη μετακίνηση του μεταλλεύματος και άλλων βοηθητικών υλικών.

5. Στα δομικά έργα, για τη μετακίνηση των δομικών υλικών σε όλη την οικοδομή.

6. Σε συνεργεία αυτοκινήτων και βιοτεχνίες.

Χρησιμότητα


Με τα ανυψωτικά μηχανήματα πετυχαίνουμε:

1. Διακίνηση υλικού που το βάρος του ξεπερνά τη μυϊκή δύναμη του εργάτη.

2. Εξοικονόμηση εργατικών χεριών.

3. Εξοικονόμηση χρόνου.

4. Αποφυγή της καταπόνησης του προσωπικού από βαριές εργασίες.

5. Αύξηση της παραγωγής.

6. Αποφυγή της φθοράς του υλικού και άρα ελάττωση του κόστους παραγωγής.

Είδη ανυψωτικών


Τα ανυψωτικά μηχανήματα μπορεί να είναι:

1. Απλά ανυψωτικά μηχανήματα, για την ανύψωση μικρών βαρών.

2. Γερανοί, για την ανύψωση βαρών κατακόρυφα ή και οριζόντια συγχρόνως, σε ορισμένη όμως τροχιά.

3. Γερανογέφυρες, για την εξυπηρέτηση ανυψωτικών εργασιών σε όλη την έκταση αιθουσών εργοστασίων, χυτηρίων, αποθηκών και χώρων εγκαταστάσεων.

4. Ανελκυστήρες, για την άνοδο και κάθοδο προσώπων ή φορτίων στους ορόφους κτιρίων.

5. Εναέριοι μεταφορείς (τελεφερίκ), για μεταφορές εναέριες σε ορεινά μέρη ή και σε άλλους χώρους, όπου πρέπει να υπερπηδηθούν εδαφικά εμπόδια, όπως ποτάμια, χαράδρες ή ακόμη και εδαφικές εγκαταστάσεις.

Οι γερανοί είναι διαφόρων τύπων:

- Γερανοί τοίχου σταθερού ανοίγματος. - Γερανοί τοίχου μεταβλητού ανοίγματος. - Περιστεφόμενοι γερανοί με σταθερό στύλο. - Γερανοί με περιστρεφόμενη πλάκα. - Γερανοί με αρπάγη. - Δομικοί γερανοί με πύργο. - Γερανοί ναυπηγείων. - Πλωτοί γερανοί.

Επιλογή κατάλληλου γερανού


Από την περιγραφή των διάφορων τύπων συμπεραίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών της τεχνολογίας και του εμπορίου έχουν σχεδιασθεί ποικίλοι γερανοί.

Η επιλογή του κατάλληλου γερανού διευκολύνεται από την τυποποίηση: Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στο άνοιγμα και στο ύψος της αίθουσας τοποθέτησης.

Το μηχάνημα με το μικρότερο κόστος αγοράς δεν είναι πάντοτε το προτιμότερο, ενώ η απλότητα της κατασκευής είναι σοβαρό κριτήριο, όπως και η φήμη του κατασκευαστή, γιατί αποτελεί ένδειξη της καλής κατασκευής του μηχανήματος. Επίσης πρέπει να εξετάζουμε αν η λειτουργία είναι απλή και αν η επιτάχυνση είναι ομαλή, ώστε να μπορεί ο χειριστής να τοποθετήσει το φορτίο με ακρίβεια.

Η ασφάλεια που προσφέρεται στο προσωπικού χειρισμού είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός γερανού, όπως και η εξασφάλιση αυτόματης ακινητοποίησης του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα ανύψωσης.

Τέλος, σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός γερανού είναι το χρονικό διάστημα της εγγύησης, η δωρεάν προληπτική συντήρηση που προσφέρεται, η ύπαρξη ειδικευμένων τεχνικών στην αντιπροσωπεία για παροχή οδηγιών, καθώς και η ύπαρξη οργανωμένου τμήματος ανταλλακτικών, με απόθεμα χρήσιμου υλικού.

Πρόληψη ατυχημάτων


H ανύψωση βάρους με γερανούς αποτελεί διαρκή κίνδυνο ατυχήματος. Από μελέτη στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων σε ανυψωτικές μηχανές προκύπτει ότι τα κύρια αίτια πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

α) Ο κακός χειρισμός των ανυψωτικών μηχανών.

β) Η υπερφόρτωση του αγκίστρου ανύψωσης.

γ) Η ελλιπής συντήρηση των οργάνων έλξης.

δ) Η πρόωρη φθορά εξαρτημάτων.

Όπως διαπιστώνεται, η κυριότερη αιτία των ατυχημάτων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, και συνεπώς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Προληπτικά μέτρα


Για την αποφυγή των ατυχημάτων κατά το χειρισμό των γερανών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Δεν πρέπει να ανυψώνεται φορτίο που να μη βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άγκιστρο ανύψωσης.

β) Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κώδικας συνεννόησης μεταξύ του χειριστή του γερανού και των καθοδηγητών που βρίσκονται στο έδαφος.

γ) Απαγορεύεται η κίνηση ατόμων κάτω από το ανυψωτικό φορτίο ή η μετακίνηση του φορτίου επάνω από εργαζόμενα άτομα.

δ) Στους κινητούς γερανούς πρέπει να εξετάζεται η κλίση και η στερεότητα του εδάφους, ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση της ανατροπής.

ε) Κατά την εργασία κοντά σε αγωγούς ρεύματος υψηλής τάσης, δεν πρέπει το άγκιστρο να τους πλησιάζει περισσότερο από δύο μέτρα, προς αποφυγή βραχυκυκλώματος.

στ) Το φορτίο πρέπει να επιταχύνεται ομαλά, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση του κινητήρα των οργάνων έλξης.

ζ) Πρέπει να γίνεται ρύθμιση του οριακού διακόπτη, ώστε αυτόματα να διακόπτει την ανύψωση όταν το άγκιστρο φθάσει στο προκαθορισμένο ανώτατο ή κατώτατο όριο.
Υπερφόρτωση του αγκίστρου


Η θραύση των οργάνων έλξης από υπερφόρτωση αποφεύγεται, όταν η εργασία γίνεται κανονικά και το προσωπικό χειρισμού έχει απαλλαγεί από την επικρατούσα αντίληψη ότι η ανύψωση φορτίων λίγο μεγαλυτέρων από την ικανότητα του γερανού δεν δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση.

Απαραίτητη επίσης είναι η τοποθέτηση πινακίδας επάνω στο γερανό, στην οποία να αναγράφεται το μέγιστο φορτίο.

Πρόωρη φθορά εξαρτημάτων


Η πρόωρη φθορά ενός εξαρτήματος του γερανού μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένο υπολογισμό κατά τη σχεδίαση του μηχανήματος ή σε ελαττωματικότητα κατά την κατεργασία, π.χ. σε ανομοιόμορφο πάχος του χυτού τυμπάνου περιέλιξης.

Η αποφυγή ατυχημάτων στην πρώτη περίπτωση πετυχαίνεται με την εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου των ανυψωτικών μηχανών σε συνθήκες μέγιστου φορτίου και αφού ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Η δεύτερη περίπτωση είναι η μόνη για την οποία είναι αδύνατη η πρόληψη. Είναι γεγονός όμως ότι το ποσοστό των ατυχημάτων που οφείλονται σε αστοχία υλικών δεν υπερβαίνει το 5%.

Γερανοφόρα οχήματα


Αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη, μπορούν να μελετηθούν και να κατασκευαστούν γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας από 5 μέχρι και 75 t.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου (Mercedes, Iveco, Volvo, Man, Scania, DAF κ.ά.), και σε συνδυασμό με τις οδηγίες τοποθέτησης του εργοστασίου παραγωγής του γερανού - μηχανήματος, πραγματοποιείται μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή κατάλληλου ψευδοπλαισίου, υψηλής αντοχής και χαμηλού απόβαρου, το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει τα στρεπτικά, καμπτικά και διατμητικά φορτία, που αναπτύσσονται λόγω της χρήσης του γερανοβραχίονα.

Πάνω στο ψευδοπλαίσιο μπορεί να τοποθετηθεί ανατρεπόμενη ή εμπορική κιβωτάμαξα, πλατφόρμα ή άλλου είδους κατασκευή, ανάλογα με τις τεχνικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τον τελικό χρήστη του οχήματος.

Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, ενώ πρέπει να παρέχονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, σχέδια και μελέτες (ευστάθειας και αντοχής πλαισίου) για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.

Βιβλιογραφία


* Θεοδ. Α. Κουζέλη, Διπλ. Μηχ/γου Ηλεκ/γου Ε.Μ.Π., “Μηχανήματα Aνυψώσεως και Mετακίνησης Yλικών”, Εκδόσεις Ευγενιδείου Ιδρύματος, Αθήνα 1995. * Ιωάννη Αραμπατζή, Διπλ. Μηχανολόγου Μηχ/κου Α.Π.Θ., MSc. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Διδακτικές Σημειώσεις του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., Καβάλα 1996. * http://www. Contruck.gr/el/geranofora-anypsotica/ * http://www. Heleniccontainers.com/γερανοί.

*Ο κ. Ιωάννης Θ. Αραμπατζής είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ., κάτοχος ΜSc. στη διαχείριση τεχνικών έργων και καθηγητής εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας).

 
 Επικαιρότητα
Απολύτως επιτυχημένη η 1η διεθνής έκθεση “Ascen.tec”
Eurolog 2019: Aναδείχθηκαν ο manager και το project της χρονιάς από το ilme
Κεντρική εκδήλωση ΓΣΕΒΕΕ «1919-2019 - 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ: Η ιστορία μας, ιστορία του τόπου μας»
«Καλλέργης Μηχανήματα»: Νέα συνεργασία για υγραεριοκίνηση μηχανών ντίζελ
Δήμος Περιστερίου: Επένδυση πνοής με ηλεκτρικά και Euro 6
«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη ΣΔΙΤ κατασκευής και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων Ν.Ηλείας
Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων για τα “Greek Green Awards 2019”
ΜΑΝ HELLAS TRUCK & BUS S.A. : Ρεκόρ πωλήσεων μεταχειρισμένων φορτηγών το 2018
Αυτοκινητόδρομος Ε65: Ξεκινούν οι εργασίες στο νότιο τμήμα του
Eγκαίνια του πρώτου στη Βόρεια Ελλάδα «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»
Περιφέρεια Αττικής: Ημερίδα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook